Grau en Estudis de l'Arquitectura

Viu una nova forma d'aprendre arquitectura

DIGITAL 2. Modelat i visualització interactiva arquitectònica

Descripció
1.1. Codi: YY007 1.2. Tipus d´assignatura: Bàsica títol 1.3. Periodicitat: Semestral 1.4. Crèdits ECTS: 6 1.5. Professor de responsable: 1.6. Idioma: Català - Espanyol - Anglès
Tipus assignatura
Primer - Obligatoria
Semestre
Anual
Curs
2
Crèdits
6.00
Coneixements previs
Objectius

Identificar les tècniques de representació constructiva del projecte arquitectònic.
Resoldre la representació paramètrica i interactiva del projecte arquitectònic tant en 2D com en 3D

Continguts

· Sistemes de representació 2D i 3D a BIM.
· Impressió multi-escala constructiva a BIM.
· Sistemes d’aixecament bàsic en BIM.
· Eines de muntatge fotogràfic i composició.
· Sistemes de representació i renderització en temps real.

Metodologia

Classes de problemes i exercicis
Pràctiques de laboratori
Seminari
Aprendre al propi ritme - Self Paced Learning
Aprenentatge basat en projectes
Classe invertida – Flipped Classroom
Gamificació Ludificació
Ensenyament entre iguals – Peer Instruction
Esdeveniments reals
Aprenentatge basat en reptes
Magistral

Avaluació
Criteris avaluació

Exàmens
Treballs
Informes interns / externs
Exercicis, problemes, pràctiques
Projectes
Presentacions de grup / individual
Autoavaluació
Participació / seguiment a classe
Correccions del tribunal/jurat

Bibliografia bàsica
Material complementari