Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques La Salle Campus Barcelona

Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques

Internacionalitat, tecnologia, innovació, creativitat, emprenedoria, valors i gestió de persones i equips, són la clau que defineixen aquest grau. Inclou stages internacionals.

Creativitat i innovació

Descripció
La innovació tecnològica és cada vegada més la font d'un avantatge competitiu sostenible per a les empreses de tot el món. No obstant això, construir una organització per a portar amb èxit i repetidament les innovacions tecnològiques al mercat és un desafiament de gestió d'enormes proporcions. Aquest curs se centra en les pràctiques i els processos que utilitzen els directius per a gestionar la innovació amb eficàcia. Es treballarà des d'una perspectiva humana, comprenent la seva pròpia creativitat i habilitats, així com les dels usuaris; i des d'una perspectiva estratègica, examinant les eines, tècniques i processos per a crear i gestionar la innovació.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
2
Crèdits
3.00
Coneixements previs
Objectius

Al final del curs els estudiants desenvoluparan habilitats en:
- Comprendre els conceptes de creativitat, invenció, imaginació i innovació
- Comprendre les principals eines utilitzades per a la resolució creativa de problemes
- Comprendre els conceptes relacionats amb la generació i avaluació d'idees
- Comprendre els diferents tipus d'innovació, incloent:
- La innovació disruptiva i la innovació incremental
- La innovació oberta
- Estratègia de l'Oceà Blau
- Cultura de la innovació
- Innovació dels usuaris i recerca dels usuaris principals
- Adopció i difusió de la innovació i fulls de ruta estratègics
- Comprendre les implicacions pràctiques per a portar les innovacions al mercat

Continguts

CREATIVITAT
Classe 1
Sessió 1 - Presentació del curs als alumnes i repàs de les valoracions i els criteris d'avaluació
Sessió 2 - Una visió general de la neurociència sobre la percepció i la creativitat

Classe 2
Sessió 3 - Com estimular la connexió de noves idees (A+B=C) - Com estimular la connexió d'idees existents per a crear altres noves i originals.
Sessió 4 - Tècnica creativa: Analogia personal - Utilitzi aquesta eina creativa per a explorar el significat de pensar de manera diferent, descobrint nous punts de vista sobre els objectes quotidians.

Classe 03
Sessió 5 - Introducció als Mapes Mentals
Sessió 6 - Exploració d'idees amb Mapes Mentals

Classe 04
Sessió 7 - Exploració d'idees amb Mapes Mentals
Sessió 8 - Mapes mentals aplicats a la resolució de problemes

Classe 05
Sessió 9 - Connexió aleatòria, estimular per a connectar
Sessió 10 - Pensar fora de la caixa, com resoldre un problema (Crear una cançó)

Classe 06
Sessió 11 - Tutoria per a la presentació de meitat de semestre
Sessió 12 - Anàlisi morfològica

Classe 07 - Presentació de la creativitat
Sessió 13 - Presentacions de meitat de semestre
Sessió 14 - Presentacions de meitat de semestre

INNOVACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
Sessió 1 - Introducció i 10 tipus d'innovació
Sessió 2 - Innovació disruptiva i estratègia de l'Oceà Blau
Sessió 3 - Innovació oberta i innovació dels usuaris
Sessió 4 - Plataformes i ecosistema
Sessió 5 - Adopció i difusió de la innovació
Sessió 6 - Cultura de la innovació - Creació d'equips d'alt rendiment
Sessió 7 - Tutoria per a la presentació de temes

Metodologia

Les sessions del curs combinaran ponències, debats, casos, vídeos, presentacions dels estudiants i exercicis. S'espera que els alumnes participin activament en els debats a classe. Els estudiants seran guiats al llarg del curs pels professors, que proporcionaran suport als alumnes en els moments clau. Les classes són teòriques i pràctiques, els professors explicaran la teoria necessària. Els conceptes s'aplicaran en el treball en grup per a realitzar una activitat a classe que haurà de ser presentada al final de cada sessió. Els grups rebran llavors feedback sobre el seu treball.
A la meitat (examen de meitat de semestre) i al final (examen final) del curs els estudiants han d'organitzar-se en grups i treballar en una presentació per a aplicar els coneixements i la teoria del curs. En cada sessió s'introdueix un nou tema amb l'oportunitat de realitzar una activitat per a practicar i assimilar els conceptes. Una part important de la qualificació del curs es basarà en el treball en grup i les presentacions. Per tant, el treball en grup i l'autoorganització seran importants per a l'èxit de l'avaluació del curs.

Avaluació

1. Assistència i participació a classe (12,5%) - Creativitat
- Assistència
- Tasca 01 - L'analogia personal (individual)
- Tasca 02 - Frases de connexió aleatòria (Individual)
- Tasca 03 - La cançó (Grupal)

2. Estudi de casos d'innovació (25%) - La innovació en les organitzacions
- Assaig sobre el cercle d'or de la innovació i els tipus d'innovació
- Estudi de cas de l'estratègia de l'Oceà Blau
- Assaig sobre la innovació oberta
- Estudi de cas de plataformes i ecosistemes

3. Assistència i participació a classe (12,5%) - Innovació
- Una activitat de classe en cada sessió d'Innovació

4. Presentacions de temes (25%) - Innovació en les organitzacions

5. Presentació d'idees creatives (25%) - Creativitat

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

- Von Hippel, Eric (2005) Democratizing Innovation, Cambridge, MA: MIT Press
- Kim, W.C.; Mauborgne, R. (2004). Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant. Boston: Harvard Business School Press
- Parket, G., Val Alstyne, M., Choudary, S.P. (2016) Platform Revolution: How Networked Markets Are Transforming the Economy and How to Make Them Work for You. New York: W. W. Norton & Company
- Rogers, Everett (16 August 2003). Diffusion of Innovations, 5th Edition. Simon and Schuster.
- F. Laloux. (2014) Reinventing Organizations: A Guide to Creating Organizations Inspired by the Next Stage of Human Consciousness. Nelson Parker

Material complementari