Grau en Animació i VFX

Forma't per ser un professional de la imatge 3D generada per ordinador, dels efectes especials i de l'art 3D en general. Aquest és el primer grau universitari oficial d'Animació a tot Catalunya

Composició digital II

Descripció
Aquesta assignatura és la continuació en la introducció técniques i eines en la composició digital d´imatges.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
2
Crèdits
3.00
Coneixements previs
Objectius

L'objectiu principal és adquirir diferents tècniques i procediments amb coneixaments generics de la composi?ció profesional d´imatges digitals l. Es tracta d’incentivar la reflexió sobre algunes de les competències que construeixen una bona pràctica de la composició. Al final d’aquest curs, l’estudiant haurà de poder combinar el seu reflexions amb pràctiques de composició que estableixin les bases conceptuals els permeti assimilar i estructurar una metodologia coherent i raonada de composició: etapa prèvia (definició i formats), fase d’execució (creativitat, precisió, optimització) i fase posterior (revisió i control de qualitat, QC). Internacionalització del alumnat mitjançant de learning by doing amb terminología, comentaris i experiències.

Continguts

1.- CONVENCIONS DE NOMENAMENT
2.- ROTOPAINT
3.- KEYING
4.- TRACKING 2D/3D
5.- BEAUTY vs AOV's
6.- FX EFECTES
7.- PROJECCIONS
8.- TOOLSET

Metodologia

Clase magistral: el profesor desenvolupa un exercici
L´alumne desenvolupa una versio propia del exercici (prácticas i projectes)
Clase magistral: el profesor dona feedback i solucions als problemas de les versions dels alumnes + versió up (màxim 2 versions, v3 per la entrega final)

Avaluació
Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

Digital Compositing for Film and Video 4th Ed
Steve Wright ASIN: B0794HC77X
The Foundry.com
Nukepedia.com

Material complementari