Grau en Animació i VFX

Forma't per ser un professional de la imatge 3D generada per ordinador, dels efectes especials i de l'art 3D en general. Aquest és el primer grau universitari oficial d'Animació a tot Catalunya

Descripció
Els alumnes coneixen conceptes bàsics i imprescindibles de l'procés actoral: antecedents de el personatge, intencions, corporalitat, psicologia, etc. Aprenen a fer servir la càmera com un personatge dins de les seves escenes. Els alumnes comencen a treballar mitjançant l'animació la mecànica de el cos, utilitzant vídeo referències per entendre i comprendre com es comporta i es mou en cos humà davant d'una acció. Per a això realitzaran una sèrie d'exercicis pràctics on aprendran a moure un personatge inanimat dins d'un enquadrament de cambra. La funció d'aquests exercicis és que l'alumne arribi a dominar i a perfeccionar les funcions dels conceptes bàsics de l'animació, així com l'espai / temps, esquaix /stretch, overlaps ... etc. etc. Elsseus personatges han d'haver una personalitat pròpia, així com caràcter i ànima.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
2
Crèdits
3.00

Professors Titulars

Professors Docents

Coneixements previs
Objectius

RA.01 L'alumne aplica els principis d'animació en animacions de mecànica corporal en bípedes.
RA.02 L'alumne coneix els principis d'actuació i la pantomima.
RA.03 L'alumne aplica l'actuació per pantomima en les seves animacions de mecànica corporal.

Continguts

Tema 1 Pose sòlida. Posant el teu personatge
Tema 2 fisicalitat i mecànica corporal
Tema 3 Entenent el pes i la fisicalitat
Tema 4 Pes corporal complet i exageració
Tema 5 L'ús dels arcs
Tema 6 L'art d'actuar pantomima - Actuació corporal
Tema 7: Blocking - Spline i Animació Final
Tema 8 Temps i espaiat
Tema 9 Aplicar l'acció secundària a la nostra animació
Tema 10 Editor de gràfics: Consells - Gimbal lock
Tema 11 Poses de mans
Tema 12 Introducció a les poses facials
Tema 13 Setmana de refinament de treballs i revisions finals

Metodologia

En l'assignatura es treballarà a través de diverses metodologies docents. A el principi de cada classe s'explicaran els
conceptes i teoria corresponent, on el professor introduirà determinats conceptes bàsics del tema i contextualitzarà a
l'alumne en mètodes i estratègies de com aplicar-lo en el seu treball pràctic. En una altra hora de classe els alumnes
analitzaran vídeos i animacions dels seus companys a través d'estratègies dinàmiques de feedback i participativa a
classe. Després de fer la pràctica diària. Durant la pràctica el professor i becari realitzaran suport a l'alumne.

MD 0: Classe Magistral amb el suport de material audiovisual.
MD 1: Clases de problemas y ejercicios
MD 4: Seminari
MD 7: Flipped Classroom

Avaluació

En l'assignatura l'avaluació es produeix a partir de la puntuació obtinguda en 15 lliurables. No s'espera implementar
exàmens intermedis i finals.

- La qualificació final es calcula a partir de la mitjana de les qualificacions obtingudes en cada semestre.
- Les qualificacions es calculen ponderant les qualificacions de dos semestres: exercicis, treballs pràctics per animació.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

The illusion of Life (Frank Thomas & Ollie Jhonston)
 The Animator’s Survival Kit (Richard E. Williams)
 Simplified Drawing for Planning Animation (Wayne Gilbert)
 Timing for Animation (John Halas and Harold Whitaker)

Material complementari