Grau en Enginyeria en Organització de les TIC

Forma't en un Grau Universitari únic a Espanya i amb un 100% d'ocupació

Anàlisi digital

Descripció
Com va dir Peter Drucker, "si no pots mesurar-ho, no pots millorar-ho". No es pot saber si es té èxit tret que es defineixi i es faci un seguiment de l'èxit. El problema és que, segons la ITSMA, el 74% dels professionals del marketing no poden mesurar o informar sobre l'impacte dels seus esforços en el seu negoci. No se sap si això es deu a la falta de recursos o a la falta de coneixements sobre l'ús de les anàlisis de marketing. No obstant això, amb l'auge del marketing digital, ja no hi ha excusa per a no estar al dia amb les dades. L'objectiu d'aquest curs és proporcionar coneixements sòlids sobre els KPI (indicadors clau de rendiment) digitals, les eines per a mesurar aquests KPI i les maneres de millorar el rendiment del negoci digital. El temari del curs cobreix els següents temes principals: 1. Analítica web i KPI 2. Coneix als teus clients: un marc d'anàlisi de dades per a entendre als clients 3. Com crear una estratègia de marketing digital basada en dades 4. Millorar el rendiment d'un lloc web de comerç electrònic a partir de l'anàlisi de les seves dades.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Primer
Crèdits
5.00

Professors Titulars

Investigador

Professors Docents

Coneixements previs
Objectius

Entre els objectius del curs, destaquem els següents:
- Desenvolupar les habilitats necessàries per a entendre els KPI que mesuren el rendiment d'un negoci online.
- Conèixer les pràctiques més rellevants del Marketing Digital i com mesurar el seu rendiment.
- Adquirir un coneixement general del funcionament de Google Analytics així com d'altres eines. Veure com l'analítica de dades està impactant en tots els aspectes del seu negoci i preparar una resposta adequada basada en dades reals.
- Avaluar els resultats del procés d'anàlisi de dades i demostrar com informar de les dades analitzades.
- Ser capaç de desenvolupar un Pla de Rendiment Web que s'ajusti a l'objectiu d'un lloc web real.

Continguts

- Introducció a l'analítica digital. Eines per a obtenir el KPI.
- Treballant amb Alexa
- Introducció a Google Analytics.
- Cas d'estudi La Pedrera I: coneixent als teus usuaris.
- Cas d'estudi La Pedrera II: portant trànsit al teu web.
- Cas d'estudi La Pedrera III: augmentant la taxa de conversió.
- Cas pràctic d'Hotels Ultonia
- Estudi de cas: Biciescapa (comerç electrònic internacional)
- Estudi de cas: Swiss-pro (comerç electrònic), GA 4

Metodologia

El curs consta d'una sessió per setmana. Les classes seran una mescla de conceptes teòrics i estudis de casos per a que els estudiants aprenguin els termes generals de Digital Analytics, combinats amb sessions pràctiques i basades en tallers, tant realitzades pel professor com per convidats externs que seran experts en la matèria. Els estudiants i els professors realitzaran exercicis de col·laboració per a continuar experimentant amb els conceptes presentats, i treballaran en grups en el desenvolupament de projectes.
L'objectiu del curs és desenvolupar la comprensió dels estudiants de l'Analítica Digital com a molt més que un mitjà per a recollir dades online. Aprendran la importància de les dades per a les empreses i com poden ser una peça clau per a potenciar la seva presència online. Durant el curs aprendran pas a pas com desenvolupar un Pla de Rendiment adequat que després serà l'element central de la presentació del seu projecte final en grup.

Avaluació

AVALUACIÓ CONTÍNUA
Per a aconseguir un progrés acadèmic, s'espera que els estudiants assisteixin puntualment a totes les sessions i participin activament en les activitats. A més d'això, es tindran en compte els següents aspectes per a determinar la nota final del curs:
- Participació a classe.
- Proactivitat i creativitat en els treballs i tasques de grup.
- Lliurament puntual de les tasques proposades.

SISTEMA D'AVALUACIÓ
La qualificació del curs es basarà en el següent desglossament de punts:
20% participació i assistència a classe
60% Tasques i presentacions als clients
20% Projecte final

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

No es requereix cap llibre de text. Tota la informació rellevant es proporcionarà durant les sessions i a través de les plataformes en línia disponibles. Els estudiants hauran de portar els seus ordinadors portàtils a totes les sessions.

Lectures recomanades:
- Web Analytics Action Hero: Using Analysis to Gain Insight and Optimize Your Business (paperbak) by Brent Dykes (2011)
- Successful Analytics eBook 1: Gain business insights by managing Google Analytics (eBook) by Brian Clifton (2015)
- Digital Marketing Analytics: making sense of consumer data in a digital world (paperback) by Chick Hemann (2013)
- Webs Analytics 2.0: The art of online accountability & science of customer centricity (paperback) by Avinash Kaushik (2009)

Material complementari

- www.kaushik.net: Avinash Kaushik blog. Digital Marketing Evangelist for Google.
- https://contentmarketinginstitute.com/?s=analytics : Content Marketing Institute