Grau en Enginyeria de la Salut La Salle Campus Barcelona

Grau en Enginyeria de la Salut

Lidera els avenços tecnològics que definiran la medicina del futur.

Àlgebra lineal

Descripció
En aquesta assignatura s'imparteixen els temes clàssics de l'àlgebra lineal: matrius, anàlisi de sistemes d'equacions lineals, espais vectorials, aplicacions lineals, endomorfismes, i espais vectorials amb producte escalar definit. S'intenta, però, que l'alumne no només assimili els conceptes teòrics adequadament, sinó que també els associï amb situacions i problemes reals del mon tècnic. És a dir, que l'alumne vegi l'àlgebra com una eina més per solucionar problemes reals. En aquest sentit, durant el curs es plantegen diferents aplicacions dels conceptes estudiats dins de diferents àrees de l'enginyeria de la salut (tractament del senyal, tractament de la imatge, comunicacions digitals...), i s’analitza com aquests conceptes ben aplicats solucionen determinades situacions.
Tipus assignatura
Primer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
1
Crèdits
6.00

Professors Titulars

Coneixements previs

Càlcul matricial bàsic.

Objectius

Els alumnes adquireixen els coneixements i desenvolupen les habilitats que s´indiquen a continuació:

1. Discutir i resoldre sistemes lineals.
2. Operar en un espai vectorial.
3. Treballar a nivell pràctic amb els conceptes de superposició, dependència i independència lineal, aplicacions lineals.

Continguts

1. Determinants i matrius.
2. Sistemes d’equacions lineals.
3. Espais vectorials.
4. Aplicacions lineals.
5. Diagonalització d’endomorfismes.
6. Espais vectorials euclidians i unitaris.

Metodologia

L’assignatura s’imparteix combinant diferents metodologies docents: des de la classe magistral per transmetre els conceptes teòrics fonamentals del curs, la flipped classroom per incentivar la iniciativa de l’alumnat en l’assoliment de coneixements, o les sessions pràctiques en grup on es planteja i resol a través de la programació un repte relacionat amb l’àlgebra lineal.

Avaluació

Veure carpeta electrònica de l’assignatura.

Criteris avaluació

Veure carpeta electrònica de l’assignatura.

Bibliografia bàsica

Veure carpeta electrònica de l’assignatura.

Material complementari

Veure carpeta electrònica de l’assignatura.