Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació

Forma't per treballar com a Enginyer de Telecomunicació i desenvoluparàs la teva carrera en un sector estratègic i en constant creixement

Processament digital de la imatge

Descripció
Les imatges són a tot arreu. Vivim en un món ple d'estímuls audiovisuals, i estem sent constantment bombardejats amb imatges i vídeos. Si això no fos suficient, gairebé cada un de nosaltres porta un telèfon intel·ligent a la butxaca, i constantment fem fotos i capturar vídeos del que ens envolta. Les tècniques de processament digital d'imatges s'utilitzen en una àmplia gamma d'aplicacions. A més de les aplicacions en la medicina i el programa espacial, procediments informàtics s'utilitzen per millorar el contrast o codificar els nivells d'intensitat en color per facilitar la interpretació dels raigs X i altres imatges utilitzades en la indústria, la medicina i les ciències biològiques. Aquesta assignatura és una introducció a l’ampli camp del tractament digital d’imatges, dotant als alumnes dels coneixements fonamentals en aquest àmbit. El curs s'inicia presentant conceptes fonamentals per a l'anàlisi d'imatges tant en el domini espacial com en el freqüencial. A més, s'estudien tècniques per a la modificació d'imatges, fent èmfasi en tècniques de filtratge lineals i no lineals. A la part final del curs es tracten tècniques que permeten analitzar les imatges i treure característiques associades a les mateixes que permeten dur a terme tasques de parametrització i reconeixement d'objectes, , incloent una petita introducció a l'aprenentatge profund aplicat a la classificació d'imatges. A més, l’assignatura té un fort enfoc pràctic. Les classes seran de caire teòrico-pràctic, i caldrà que els alumnes hi assisteixin amb els seus ordinadors portàtils amb Matlab instal·lat. A més, es realitzaran diverses pràctiques que permetin a l’alumnat aplicar els continguts de l’assignatura en problemes reals de tractament digital de la imatge.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Segon
Crèdits
4.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius

Els Resultats d’Aprenentatge d’aquesta assignatura són:

RA.1 Coneixements generals bàsics de processament digital d´imatges.
RA.2 Capacitat d´aplicar els coneixements de processament d´imatge a la pràctica.

Continguts

Tema 1. Introducció al tractament digital de la imatge
1. La ubiqüitat de les imatges
2. Tipus d’imatges i aplicacions del tractament digital de la imatge
3. El sistema visual humà
4. Adquisició d’imatges digitals
5. Operacions bàsiques amb imatges
6. Histograma d’una imatge

7. Espais de color

Tema 2. Millora i restauració d’imatges
1. La importància de la millora i restauració d’imatges
2. Millora del contrast
3. Reducció del soroll en imatges
4. Morfologia matemàtica

Tema 3. Segmentació d’imatges
1. La importància de la segmentació d’imatges
2. Segmentació basada en discontinuïtat
3. Segmentació basada en similitud
4. Criteris d’homogeneïtat per segmentació

Tema 4. Detecció i reconeixement d’objectes
1. La importància de la detecció i reconeixement d’objectes en imatges
2. Detecció d’objectes per template matching
3. Classificació d’imatges

Metodologia

L’assignatura s’imparteix en 2 sessions lectives setmanals, una de 100 minuts de durada i l’altra de 50 minuts.

La dinàmica habitual de cada classe consistirà en una combinació d’explicacions teòriques seguides sempre de la realització d’exercicis teòrics i/o pràctics que exemplifiquin allò que s’acaba d’explicar. Metodologies aplicades: classe magistral (MD0), classe de problemes i exercicis (MD1), pràctiques de laboratori (MD2).

Addicionalment, a l’eStudy es proporcionen recursos per a que l’estudiant realitzi activitats pràctiques d’aprenentatge complementàries. Metodologia aplicada: self-paced learning (MD5).

Per últim, i amb l’objectiu d’assolir una visió aplicada dels conceptes exposats a classe, es realitzaran dues pràctiques en grup usant el software Matlab . Metodologia aplicada: aprenentatge basat en reptes (MD11).

Avaluació

Veure carpeta electrònica de l'assignatura.

Criteris avaluació

Veure carpeta electrònica de l'assignatura.

Bibliografia bàsica

- Diapositives usades a classe

Material complementari

- Anil K. Jain, `Fundamentals of digital image processing´, Prentice Hall, 1989
- Gonzalo Pajares, Jesús M. de la Cruz, `Visión por computador´, Ra-Ma
- Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods `Digital Image Processing´, Addison Wesley
- Arturo de la Escalera. Visión por computador. Prentice Hall 2001.
- Jain, Ramesh, Kasturi, Schunk, Brian. „Machine Vision. MacGraw Hill, 1995.