Grau en Digital Business Design and Innovation

En el món actual, la revolució digital està canviant la manera de comunicar-nos i de fer negocis. Els professionals han de ser capaços d'adaptar-se constantment a aquests canvis

Pràctiques d'empresa I

Descripció
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Anual
Curs
3
Crèdits
30.00
Coneixements previs
Objectius
Continguts
Metodologia
Avaluació
Criteris avaluació
Bibliografia bàsica
Material complementari