Grau en Estudis de l'Arquitectura

Viu una nova forma d'aprendre arquitectura

Estructures aplicades 1

Descripció
1.1. Codi: YY023 1.2. Tipus d´assignatura: Obligatòria 1.3. Impartició: Semestral 1.4. Crèdits ECTS: 6 1.5. Professor responsable: 1.6. Idioma: Català - Castellà – Anglès
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
4
Crèdits
6.00
Coneixements previs
Objectius

· Ser capaç d'aplicar adequadament els coneixements d'estructures en un projecte.

· Saber elaborar la documentació d'estructures d'un projecte executiu.

Continguts

Elaboració d'un projecte executiu d'estructures, aplicant a un projecte els coneixements de les assignatures anteriors de l'àrea d'estructures:

· Plans de planta

· Fonamentació

· Unions i detalls significatius

· Memòria d'estructura

Metodologia

Classes de problemes i exercicis

Aprenentatge al ritme propi - Self Paced Learning

Aprenentatge basat en projectes

Classe invertida - Flipped Classroom

Gamificació Ludificació

Aprenentatge just a temps - Just-In-time teaching

Magistral

Avaluació
Criteris avaluació

Exàmens

Treballs

Exercicis, problemes, pràctiques

Projectes

Presentacions grupals / individual

Autoavaluació

Participació/seguiment en classe

Correccions de projectes: tutories

Correccions tribunal/jurat

Bibliografia bàsica
Material complementari