Grau en Digital Business Design and Innovation

En el món actual, la revolució digital està canviant la manera de comunicar-nos i de fer negocis. Els professionals han de ser capaços d'adaptar-se constantment a aquests canvis

Empreneduria en empreses de base tecnològica

Descripció
Aquest curs és una introducció a l'art i la ciència d'iniciar una nova empresa emprenedora, des de la generació d'idees, fins a la preparació del pla de negoci, fins al creixementi la collita. Començaràs generant idees per a una nova oportunitat de negoci. Tanmateix, la majoria de les empreses emergents amb èxit canviaran la seva idea de negoci diverses vegades des de la idea inicial a mesura que reuneixen informació nova sobre el que realment volen/necessiten els seus clients i el que estan disposats a pagar. En la segona etapa, desenvolupareu les vostres idees en models de negoci hipotètics i posareu a prova les vostres hipòtesis mitjançant interaccions amb clients potencials,socisi proveïdors. A partir d'aquests comentaris, repetiràs el teu model de negoci cada sessió perquè abordi un problema real per als clients reals. A més de les presentacions del teu professor per a cada sessió, tindreu lectures, tutorials i interacció amb professors convidats i emprenedors.
Tipus assignatura
Primer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
1
Crèdits
6.00

Professors Titulars

Professor/a

Professors Docents

Coneixements previs

None

Objectius

En finalitzar aquest curs, els estudiants desenvoluparan habilitats en:
- Entendre el procés emprenedor
- Identificar, desenvolupar, avaluar i presentar noves idees
- Identificar idees per a noves empreses
- Desenvolupar la seva capacitat per presentar idees d'una manera concisa i convincent
- Avaluació del potencial de les noves idees de negoci per convertir-se en oportunitats de negoci
- Desenvolupar una consciència de les possibilitats i limitacions dels diferents models de negoci
- Millorar la vostra sensibilitat i habilitats per parlar de les necessitats financeres d'una nova empresa
- Identificació dels reptes i oportunitats de creixement i collita
- Descobriment i validació de clients: provant les hipòtesis del vostre model de negoci inicial per arribar al vostre primer pivot

Continguts

1 Introducció
2 Taller de grans i pitjors idees
2.5 Visita de Technova i un Emprenedor, treball en el Concurs de les Pitjors Idees
3 Presentació del concurs de pitjors idees
4 Presentacions de la primera idea
5 Taller de descoberta de clients i entrevistes de problemes
6 Taller Problema + Solució
MITJÀ TERME
7 El client i les persones, anàlisi de propostes de valor
8 llenç de model de negoci
9 Mapeig de supòsits + llenç de model de negoci, tauler de salts de fe i tauler d'inici Preu: 1a versió Business Model Canvas
10 Producte mínim viable i el pivot
10.5 Estimació de la demanda i la mida del mercat
11 Prototipatge

Metodologia

A. Treballs de lectura: llegiu els treballs de text abans de la classe i estigueu preparats per discutir el material de text, responent oralment a les preguntes de l'instructor amb pensaments i idees ben organitzats.
B. Assistència a classe: s'espera que assisteixis a cada període de classe, que sigueu puntuals i que us quedeu durant tot el període de classe o que us considereu absents. Sou responsable de tot el material del curs perdut per absència. El professor no proporciona notes de classe per a les classes perdudes.
C. El projecte principal que treballarem al llarg del curs és generar idees per a una start-up de nova tecnologia, desenvolupar el model de negoci per a la start-up irecollir informació dels potencials grups d'interès per millorar i canviar el model de negoci a partir d'aquest feedback. . Cada equip de 3-5 estudiants comptarà amb el suport del vostre tutor que us orientarà en el desenvolupament i la iteració del Model de Negoci. Fareu presentacions al llarg del curs i preparareu un lliurament final al final del curs que resumeixi el vostre recorregut d'aprenentatge per validar la vostra idea.

Avaluació

La teva nota final consta de:
1. Assistència i participació a classe (20%)
2. Currículum de fracàs (5%)
3. Presentació a mig termini (15%)
4. Treballs d'equip de mig termini (10%)
5. Innovació i inspiració (10%)
6. Reflexió final (10%)
7. Entrega final (25%)
8. Concurs de pitjors idees (5%)

Bibliografia bàsica

Fitzpatrick, R. (2014). La prova de la mare: com parlar amb els clients i saber si el vostre negoci és una bona idea quan tothom us menteix. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2014. ISBN: 1492180742, 9781492180746
Maurya, A. (2012). Execució magra: itereu des del pla A fins a un pla que funcioni. Sebastopol, CA: O'Reilly.
Osterwalder, A i Pigneur, Y (2010) Business Model Generation, John Wiley & Sons. ISBN: 978-0470-87641-1.
Mullins, R. i Komisar, R. (2009) Getting to Plan B, Harvard Business Press. ISBN: 978-1-4221-2669-1.