Grau en Enginyeria en Organització de les TIC

Forma't en un Grau Universitari únic a Espanya i amb un 100% d'ocupació

Direcció d'equips i organitzacions

Descripció
El lideratge es un tema complex que es rellevant en molts nivells de la vida. Com enfocament i creixement personal, el lideratge implica el desenvolupament de la autoconsciència i el compromís de les àrees en el que es mes fàcil trobar la passió i satisfacció. Com a futurs directius, li trucaran per ajudar altres a trobar objectius compartits. Si ho fan, serà necessari comprendre i donar forma a les percepcions del altres, motivacions, aptituds i comportaments. I si en la seva vida personal, ja sigui en un entorn familiar, activitats de la comunitat, o en qualsevol altre lloc, molts aspectes del lideratge determinaran l´èxit personal i de grup. Aquest curs l´ajudarà a començar aquest viatge de tota la vida.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
4
Crèdits
4.00
Coneixements previs
Objectius

Objectius del curs:
- Proporciona als alumnes un coneixement basic de lideratge i de la teoria d´equips, principis i practiques
- Ajudar als estudiants a començar a aplicar aquest conceptes en una varietat de contexts
- Que els estudiants puguin pensar en com podrien descobrir el seu propi estil de lideratge i propòsits
- Ajudar als estudiants a diferenciar entre lideratge i comportament efectiu que podria semblar com lideratge, però que no ho es a termini de grup en un futur
- Dotar als estudiants de les habilitats bàsiques que es poden aplicar a la vida organitzacional
- Capacitar als estudiants a desenvolupar els seu lideratge personal

Competències:
- Pensament crític
- Coneixement teòric basic de l´assignatura
- Reflexió, auto coneixement i desenvolupament personal
- Desenvolupament d´habilitats de comunicació escrita i oral
- Desenvolupament d´habilitats directives
- Habilitats per resoldre problemes
- Treball en equip
- Habilitats interpersonals

El resultat de l´aprenentatge:
Al final del curs, els estudiants deuran de ser capaços d´haver obtingut els objectius establerts per aquest curs i haver desenvolupat les competències mencionades anteriorment.
Per una altre banda, al final del curs, els estudiants deuran de ser capaços de:
- Analitzar una situació en grup i descriure el que significa per exercir el lideratge en aquell context
- Descriure algunes competències claus o competències que permetin un lideratge efectiu
- Explicar perquè els conflictes de grups persisteixen i el paper dels líders en ajudar anar mes enllà
- Interactuar amb altres per obtenir el repte del grup
- Comprendre i explicar perquè els factors interculturals solen augmentar la complexitat dels reptes del grup i com els líders poder fer front aquesta complexitat
- Reflexionar sobre les pròpies fortaleses i debilitats, així com el paper que juga les pròpies experiències en la vida i que afecten al desenvolupament de lideratge.

Continguts

A continuació es trobarà el programa , subjecte a canvis si es necessari. Crec que l´activitat la reflexió son parts importants del procés d´aprenentatge. Per aquest motiu, en cada sessió es proporcionaran lectures, deures o activitats o presentacions orals per la següent sessió.
1. Que significa se un líder?
2. Trets, comportaments i relacions
3. Contingències enfocament lideratge
4. El líder com a individu
5. Lideratge ment i cor
6. Coratge i lideratge moral
7. `Followership´
8. Motivació i poder
9. Lideratge en la comunicació
10. Liderant equips
11. Desenvolupament de la diversitat de lideratge
12. Poder e influencia en el lideratge
13. Creació de la visió i la estratègia de direcció
14. Conformació cultura i valors
15. Liderant el canvi

Metodologia

Aquest curs utilitza un enfocament pedagògic que inclou lectures, debats, exercicis en classe i altres tècniques. Degut a que el lideratge es interdisciplinat per natura, ens ajudarem de les lectures amb una varietat de camps, incloent negocis, psicologia, historia, ciències socials, política i literatura. Aquesta combinació proporcionarà una base en la que es pot començar a veure diferents aspectes de lideratge i dinàmica organitzacional.
Seguirem els temes establerts en el pla de estudi. Es faran mini tests a classe, i es tindran en compte per la nota final, per això s´aconsella desenvolupar una rutina diària d´estudi.

Avaluació

30% participació basada en la qualitat de les discussions de classe i exer4cicis, actitud, esforç fora i dintre de classe
25% examen parcial
10% presentació individual
35% examen final (aproximadament 10 pagines)

Criteris avaluació

El grau de contribució a classe s´avaluarà en funció d la qualitat i quantitat de la seva participació en les discussions de cada cas assignat, incloent però no limitat a :
1. Profunditat de l´anàlisi
2. Claredat de la presentació
3. Integració de comentaris en els debats del curs (es a dir, la voluntat d´escoltar als companys de classe) i la integració de la informació d´altres caos i articles
4. Capacitat per respondre a les preguntes i defendre els arguments
5. Contribució de comentaris per l´aprenentatge de classe
En essència, es qualificarà en la minuciositat, sofisticació, persuasió i lògica del comentaris a l´aula.
Per obtenir el major numero de puntuació en aquest curs, sisplau preparin cadascun dels casos. Els comentaris deuen estar basats cuidadosament per obtenir el major numero de punts en la participació. Perquè no es pot contribuir a la classe sense estar present, sisplau planifiqueu-vos per participar activament en les discussions de classe al llarg del període de classe i per cada cas/lectura. Sisplau, organitzeu el vostre horari perquè pugui arribar a temps i pugui assistir a cada classe i estar durant tota la classe.

Bibliografia bàsica

No requereix de llibre de text.
Es proporcionarà una gama de materials addicionals a traves de la intranet de la universitat. També es pot demanar que busquin alguna lectura a la biblioteca

Material complementari

Recisar articles de Harvard Business, estudi de casos.
Nombrosos articles de revistes, publicacions periòdiques actuals, lectures de la biografia, literatura, psicologia i historia.