Grau en Enginyeria en Organització de les TIC

Forma't en un Grau Universitari únic a Espanya i amb un 100% d'ocupació

Comercialització

Descripció
El channel màrqueting eficaç comença amb una bona entesa dels mitjans socials. Outsourcing Màrqueting, professionals d'IT i comunicació, han de tenir un clar avantatge en un inici ràpid a les seves carreres. Aprendre les habilitats de Channel Màrqueting, Social Media i Xarxes Socials en el context empresarial d'avui és essencial. Aquestes són habilitats imprescindibles per a tot el món en els negocis d'avui, sense importar la grandària del seu negoci, una gran empresa, una petita empresa, un negoci basat en la llar o fins i tot com un empresari. Totes les empreses parlen sobre la necessitat d'abraçar als canals socials, però sovint no sabem exactament el que això significa o que no sé sap com fer perquè passi. Per tant, Channel Màrqueting abasta cada medi social que s'espera conèixer i alguns casos d'ús en el treball, en el front intern i en la seva vida social, al portar totes les peces juntes.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
3
Crèdits
3.00
Coneixements previs
Objectius

OBJECTIUS
1. Elevar la consciència de com funciona Channel Màrqueting.
2. Abordar els Mitjans de Comunicació Social des d'un punt de vista holístic.
3. Comprendre la definició i la magnitud de la comunicació SM en el lloc de treball.
4. Identificar els components de l'acompliment eficaç Channel Màrqueting i Mitjans de Comunicació Social.
5. Interioritzar una sèrie d'eines pràctiques.
6. Progressar d'una manera familiar de xarxes socials a un nivell de comprensió avançada de les xarxes socials en les organitzacions empresarials per avui.
7. Vigilar el procés propi d'aprenentatge en la comunicació.
8. Aprendre a desenvolupar un Pla de Mitjans de Comunicació Social

COMPETÈNCIES:
- Pensament Crític.
- Coneixements teòrics bàsics de l'assignatura.
- Desenvolupament d'habilitats de comunicació escrita i oral.
- Desenvolupament d'habilitats de gestió de la informació.
- Habilitats per resoldre problemes.
- Treball en equip.
- Coneixement i desenvolupament intrapersonal.
- Habilitats interpersonals.
- Creativitat.
- La recerca de l'excel-lència de la qualitat.
- Automotivació.
- Aprenentatge generatiu.

ELS RESULTATS DE L'APRENENTATGE:
Al final d'aquest curs, els estudiants han de ser capaços d'haver assolit els objectius establerts per a aquest curs i haver desenvolupat les competències esmentades anteriorment. A més, un complet Pla de Mitjans de Comunicació Social, realitzat en grups, es requerirà al final.

Continguts

ORDRE DEL DIA DE LES SESSIONS: A continuació pot trobar un calendari temptatiu, subjecte a canvis si és necessari. Jo crec que l'activitat i la reflexió són parts importants del procés d'aprenentatge. Per tant, cada sessió se li proporcionarà les lectures, per dur a casa exercicis o activitats o un treball per a la següent sessió.
- Fonaments de Channel Màrqueting
o Qui, què, per què i on de les xarxes socials
o Definir objectius per a Mitjans de Comunicació Social
o Recursos necessaris
o Esquema d'organització de la comunicació
o Com incloure els mitjans socials com a part del màrqueting de les organitzacions i de la divisió de comunicació
o Integrar els mitjans socials en el Pla de Comunicació corporativa
- Pla de Màrqueting en Xarxes Socials; El nou avantatge competitiu, per què invertir en xarxes socials, objectius i estratègies de xarxes socials,
- Com utilitzar professionalment les següents plataformes de mitjans socials: LinkedIn, Facebook, YouTube, Twitter, Foursquare, Slideshare, agregadors de notícies
- Com dissenyar un pla de màrqueting de mitjans socials, pas a pas.
- Directors tècnics bàsics de màrqueting on-line i la publicitat, tecnològic i fonaments legals de 2,0
- Qui i què és un Community Manager; sempre, els primers a adoptar ....
- Quina és la reputació on line i la forma de gestionar una crisi?
- Com supervisar, índex, converses, la informació en els blocs, opinions / contingut de productes, marques?
- Com utilitzar els motors de cerca en blocs, microblocs i xarxes socials
- La gestió de la reputació corporativa on line; tres fases - escolten a través de la investigació, avaluar les opinions, i participa.
- Recursos per a la gestió de la reputació corporativa en línia
Per tal de millorar l'aplicació pràctica de SM en els estudiants serà en un entorn real per a crear un Pla de Social Media complet. Aquest serà un projecte de grup i al final.

El pla de mitjans socials inclourà:
Mètodes de planificació
El disseny de l'Estratègia per al SMP
El desenvolupament de les tàctiques correctes per a la seva SMP
15 etapes cap a l'èxit SMP
Avaluar resultats de la seva SMP
ROI en Social Media

Metodologia

L'experiència d'aprenentatge es basa en una sèrie de mètodes d'ensenyament que tracten de fomentar la seva comprensió sobre channel màrqueting i el desenvolupament de les seves habilitats en l'ús dels canals socials més importants. Un enfocament pràctic és crucial durant tot el curs amb les lectures fora de la classe, mantenir-se al dia amb les modes i tendències, lliuraments i exercicis; hi haurà una presentació de grup final d'un Pla de Mitjans de Comunicació Social completa.

Avaluació

REQUISITS, EXPECTATIVES I AVALUACIÓ
Atès que aquesta classe és, en efecte, un intent de practicar habilitats de channel màrqueting, espero que vostè pugui tractar aquest curs com ho faria una feina. Com el manager d´aquesta classe, suposo que la gent amb la qual estic treballant són bons, treballadors i persones intel-ligents que són capaços de complir amb els requisits d'aquest treball. També suposo que vostè és capaç de treballar bé en un ambient d'organització diversa, amb gent de diferent carrera, cultural i formació acadèmica.

A més, tinc diverses expectatives de les persones que estan treballant amb mi. Específicament espero:
- Assistir a classe.
És imperatiu que estigui aquí. No et pots perdre classes. Aquest curs només és efectiu si tothom participa activament.
Si vostè té més de tres absències per al semestre, estigui preparat per rebre un suspens en el curs.
No et pots perdre la classe quan tinguis programada una presentació, lliurar exercicis o fer un examen (vaig a lliurar situacions especials si cal).

- Ser puntual.
Vine a classes a temps. No es permeten excuses. Si arriba tard interrompen el flux de la classe. A més, la tardança en el treball no seria tolerada. Qualsevol persona que arriba 5 minuts més tard de l'inici de la classe no se li permetrà entrar a la classe.

- Participar.
La participació a classe és una necessitat per a la nota. Per tant, és important que els estudiants vinguin a classe amb les lectures, exercicis, activitats o altres tendències i els temes preparats, disposats a interactuar i discutir de manera significativa. Tothom pot compartir coneixements i ningú té experiència absoluta en aquest camp! Estigui preparat per explicar i compartir els teus comentaris, descobriments i coneixements amb els seus companys! Serà avaluat en la qualitat dels seus comentaris, la informació proporcionada als seus companys i la forma en què ho fas.

- Estigui preparat per a cada classe.
Espero que vingui a classe amb les lectures, els exercicis per portar a casa, activitats i tasques preparades per endavant a la classe.

- Complir amb els terminis.
Conèixer les dates de venciment. Aquesta política és per a totes les tasques, exercicis, presentacions, activitats. No s'acceptaran presentacions tardanes. Per cada peça de treball no presentat quan estigui programat (presentacions orals, exercicis i activitats de classe, fer exercicis i activitats a la llar i l'examen final) rebrà 0 punts.

- Demostrar la integritat acadèmica en tot el seu treball.
Si són capturats en trampes en qualsevol forma en els exàmens, plagi o refer exercicis, activitats, tasques, presentacions o lliurament en la feina que no vas fer, estigui preparat per rebre un suspens.

Comproveu que el treball és el seu propi. És responsable de tot citant fonts en què confia, entre cometes quan el llenguatge es pren directament de la feina d'altres, i saber com utilitzar el seu propi idioma per parafrasejar una font (pista: canviant algunes paraules no n'hi ha prou). Si cita una cita directa, ha de proporcionar una referència amb un nombre de pàgina de la cita.

- Complir amb la política de curs.
El curs consta de:

Exercicis per portar a casa i de classe
Activitats per portar a casa i de classe
Lliuraments
Lectures
Presentacions

La finalització del curs juntament amb la qualitat de la participació ha de complir amb el mínim de 35% per tal de aprovar l'assignatura.

Pel que fa a les presentacions, se li proporcionarà un esquema en el moment de parlar, donar retroalimentació a les presentacions dels seus companys i completar un tros de paper acte reflex del seu acompliment i la retroalimentació proporcionada pels seus companys de classe.

Formateig de les assignacions i exercicis:
Times New Roman
1,5-espaiada
Font 12
Justificat
Marges: Top 2,5 cm; Bottom 2,5 cm; Esquerra 3 cm; Dreta 3 cm.
Sistema de referència

- Lloc en l'examen i entrega d'un portfoli.
En la majoria de les organitzacions, els empleats estan obligats a presentar informes o altres documents, que resultaran d'una manera la seva competència per a ser promoguts. De la mateixa manera, perquè els estudiants tinguin l'oportunitat de ser promoguts amb aquest tema, és obligatori que compleixin amb la política dels cursos (mínim 35%) i se senten en l'examen. Cal que abastos el mínim de 25% en l'examen.

- Política de telèfons i portàtils.
Els telèfons estan fora dels límits durant la classe: ni hi ha trucades ni hi ha missatges de text - sense Iming. Si us plau, apagar-los. No hi ha telèfons a sobre de la taula per comprovar el temps. El seu professor li informarà quan sigui el moment d'acabar la classe.
Si té una situació d'emergència que requereix que sigui contactat ràpidament durant les hores de classe, feu-ho saber al professor al començament de la classe i es podrà fer una excepció si el professor ho considera així.

Portàtils. L'ús dels ordinadors portàtils només es permeten sota el permís del professor i amb l'únic propòsit de prendre notes. En el cas que el professor tingui la sensació que s'utilitzen per a altres fins; seran prohibit i l'estudiant haurà de sortir de la classe. Això significarà una absència.
Permès utilitzar un portàtil. Els estudiants hauran de demostrar els apunts al professor al final de cada classe. A més, hauran de seure a la part davantera de la classe.

- Examen de recuperació
Consisteix en un examen escrit, una presentació oral preparada per endavant, i un conjunt d'exercicis i activitats que es presentaran. Com a part de la presentació, se li proporcionarà un esquema de preparació amb el contingut complet a l'hora programada. (Això pot estar subjecte a canvis)

- Data De Revisió
Una vegada que el semestre ha acabat i les qualificacions finals publicada, hi haurà un interval de temps d'un dia dedicat a la revisió.

AVALUACIÓ
La qualificació del curs es basarà en el següent desglossament punt:
20% de participació de qualitat, actitud, l'esforç dins i fora de classe cada dia, rica retroalimentació i prova de les lectures assignades.
10% Presentacions
20% els exercicis i activitats fora de la classe
50% Examen Final
Requisit previ per aprovar aquest curs és el de complir amb el mínim de 25% en l'examen final i un mínim de 35% en les altres parts.

Criteris avaluació

No hi ha informació disponible

Bibliografia bàsica

El llibre de text està disponible a la biblioteca de La Salle
Digital Strategies for Powerful Corporate Communications
ISBN: 9780071606028 By: Paul A. Argenti, Courtney M. Barnes
Wiki brands: Reinventing Your Company in a Customer-Driven Marketplace

ISBN: 9780071749275 By: Siguin Moffitt, Mike Dover, And Don Tapscott
Mobile Marketing:
ISBN: 9780071743020 By: Adler, Ronald B. & Rodman, G. (2009)

També se li donarà una llista de 10 llibres sobre channel màrqueting, Community Management i Xarxes Socials que són molt recomanables per a aquest tema.

Material complementari

No hi ha informació disponible