Grau en Disseny i Creació de Productes Interactius La Salle Campus Barcelona

Grau en Disseny i Creació de Productes Interactius - Menció en Disseny i Desenvolupament de Videojocs

Treball Final de Grau

Descripció
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
4
Crèdits
12.00
Coneixements previs
Objectius
Continguts
Metodologia
Avaluació
Criteris avaluació
Bibliografia bàsica
Material complementari