Grau en Disseny i Creació de Productes Interactius La Salle Campus Barcelona

Grau en Disseny i Creació de Productes Interactius - Menció en Disseny i Desenvolupament de Videojocs

Descripció
Curs teòric-pràctic on es texturitzarà, mitjantçant els softwares Substance Painter i The Foundry Mari, els assets (character i environment) creats amb anterioritat durant el primer semestre, donant el look necessari i adient als models ja sigui un estil “cartoon” per a animació o més fotorealista per a VFX..
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Segon
Crèdits
4.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius

L'objectiu principal d'aquest curs és dotar l'alumne dels coneixements necessaris per a construir el seu propi pipeline de texturitzat i look-dev per a la creació de Hero assets, props i entorns, tant per a VFX com per a animació.

Continguts

Utilització de màscares

Pinzells (customització)

Materials (Smart materials)

Canals (color, specular, roughness, normal, bump, etc)

Layers (resolución / tamany i espai de color)

Pinzells (customitzaxció)

Projecció d’imatges (bake)

Mapes de textures (bump, normal, displacement, id, color or diffuse, subsurface scattering, etc)

Metodologia
Avaluació
Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

DEMERS, O. 2002. Digital Texturing and Painting. San Francisco: New Riders.
LANIER, L. 2008. Advanced Maya Texture and Lighting. Berkeley: Sybex.

Material complementari