Grau en Disseny i Creació de Productes Interactius La Salle Campus Barcelona

Grau en Disseny i Creació de Productes Interactius - Menció en Disseny i Desenvolupament de Videojocs

Rodatge per a VFX

Descripció
L'assignatura introdueix a l'estudiant a l'experiència d'un rodatge professional, des de la pre-producció fins a la producció del treball preparat. Es tenen en compte tots els factors que afecten a un rodatge que inclouen VFX i elements digitals.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Primer
Crèdits
6.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius

Entendre els processos bàsics d'un rodatge.
• Aprendre els rols necessaris d'un rodatge.
• Conèixer les metodologies de planificació d'un rodatge.
• Aprendre els coneixements bàsics d'il·luminació en un rodatge d'imatge real.
• Aprendre com traquear els escenaris i personatges per a la posterior treball d'integració d'elements digitals.
• Aconseguir nocions bàsiques de planificació cinematogràfica i de direcció d'actors.
• Aprendre nocions bàsiques de producció.
• Pràctica real de rodatge amb actors
• Entendre la metodologia de preparació i rodatge per a la posterior integració de VFX i elements digitals.
Obtenir una peça audiovisual preparada per al seu posterior treball de postproducció i inclusió d'elements digitals com a personatges 3D, vfx, etc.
• Conèixer el funcionament intern d'una empresa de VFX, així com els seus departaments i
jerarquies.
• Conèixer la tasca i responsabilitats del supervisor de VFX en aquesta estructura, sobretot
durant el rodatge.
• Saber dissenyar una estratègia de rodatge perquè la captació de les imatges sigui òptima
per a la posterior post producció.
• Pantalles de croma (greenscreens). Ús, funcionament i aplicació pràctica en rodatge.
• Marques de track. Ús, funcionament i aplicació pràctica en rodatge.
• Conèixer tots els elements de rodatge que juguen a favor i en contra de la correcta post
producció posterior del material dins l'estudi de VFX.

Continguts

Presentació de l'assignatura

direcció cinematogràfica

Direcció de fotografia

VFX en rodatge

Metodologia
Avaluació
Criteris avaluació
Bibliografia bàsica
Material complementari