Grau en Disseny i Creació de Productes Interactius La Salle Campus Barcelona

Grau en Disseny i Creació de Productes Interactius - Menció en Disseny i Desenvolupament de Videojocs

Xarxes d'àrea local

Descripció
L’ assignatura Xarxes d’Àrea Local correspon als dos primers mòduls (ITN, RSE) del nivell de formació Cisco Certified Network Associate (CCNA) dins el Cisco Networking Academy Program (CNAP). En aquesta assignatura s’adquireixen els fonaments bàsics de xarxes per poder dissenyar, construir i mantenir xarxes d’ordinadors de mides mitjanes (incloent direccionament IP, encaminament, proteccions indispensables de seguretat, etc). Amb el curs, rebràs preparació necessària per fer la certificació Cisco Certified Entry Level Technician (CCENT) superant l’examen oficial Cisco Exam 100-105. D’aquesta manera obtindràs diferents titulacions, la titulació del CNAP per la realització del curs a La Salle i la certificació de Cisco amb l’examen oficial.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
2
Crèdits
6.00

Professors Titulars

Professors Docents

Coneixements previs
Objectius

L’assignatura de Xarxes d’Àrea Local pretén formar a l’alumne per que obtingui els coneixements necessaris per:
• Dissenyar i construir xarxes informàtiques d’àrea local.
• Instal·lar, configurar i realitzar l’operativa de xarxes LAN (Local Area Network).
• Adquirir els coneixements necessaris per fer la certificació oficial de cisco CCENT.
• Continuar la formació dins el nivell CCNA realitzant els altres dos mòduls restants (ScaN, CN). Aquesta assignatura és la base de l’assignatura Arquitectura i Protocols d’Internet del 2n semestre de 1r curs.

Amb els coneixements adquirits a Xarxes d’Àrea Local podràs realitzar les següents tasques de tècnic de xarxes informàtiques:
• Instal·lar i configurar routers i switchos amb configuració bàsica i en xarxes multiprotocol.
Realitzar tasques de suport de nivell 1.

Continguts

Descriptors de continguts proposats:
• Estudi dels conceptes de xarxes d’accés i transport.
• Commutació de paquets i circuits.
• Xarxes fixes i mòbils.
• Sistemes d’aplicacions de xarxa distribuïts.
• Serveis de veu, dades, àudio, vídeo i serveis interactius i multimèdia.
• Xarxa de dades sense fils.

El temari detallat és el següent:

Temari mòdul ITN
1. Explore the Network
2. Configure a Network Operating System
3. Network Protocols and Communications
4. Network Access
5. Ethernet
6. Network Layer
7. IP Addressing
8. Subnetting IP Networks
9. Transport Layer
10. Application Layer
11. Build a Small Network

Temari mòdul RSE
1. Routing Concepts
2. Static Routing
3. Dynamic Routing
4. Switched Networks
5. Switch Configuration
6. VLANs
7. Access Control Lists
8. DHCP
9. NAT for IPv4
10. Device Discovery, Management, and Maintenance

Metodologia

L’assignatura basa l’aprenentatge en les metodologies docents següents:
- Classes teòriques
- Classes de problemes i exercicis
- Pràctiques de laboratori

Avaluació

Per tal de poder avaluar cadascuna de les competències s’han especificat 3 sistemes d’avaluació diferents:
Exàmens - 60%
Exercicis, problemes i pràctiques - 35%
Portfoli - 5%

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

• Lammle, T. (2016). CCNA Routing and Switching Complete Review Guide: Exam 100-105, Exam 200-105, Exam 200-125. John Wiley & Sons.
• Lammle, T. (2016). CCENT ICND1 Study Guide: Exam 100-105. John Wiley

Material complementari