Grau en Disseny i Creació de Productes Interactius La Salle Campus Barcelona

Grau en Disseny i Creació de Productes Interactius - Menció en Disseny i Desenvolupament de Videojocs

Màrqueting digital

Descripció
Aquesta assignatura proporciona a l'estudiant els conceptes i coneixements sobre com funcionen els entorns digitals per al màrqueting i comercialització de productes i serveis. Aporta als alumnes coneixements de les eines de màrqueting digital, analítica i mètriques principals, i una visió estratègica del màrqueting digital integrada en l’estratègia de màrqueting d’una organització. Permet als alumnes conèixer i gestionar els conceptes estratègics i operatius de màrqueting digital com a departament cada vegada més clau en el suport per aconseguir els objectius de qualsevol organització. L'assignatura de màrqueting digital té com a objectiu proporcionar els coneixements més recents per obtenir avantatges competitius i capacitar els estudiants en els conceptes i estratègies de màrqueting digital i el desenvolupament d'un pla de màrqueting. L ́assignatura combina la formació teòrica amb la formació pràctica per descobrir noves trajectòries professionals i entendre les oportunitats que ens ofereix el món en línia. L'enfocament de l'assignatura és l'anàlisi d'aquestes característiques que les empreses han de fer front a l'elaboració del seu pla de màrqueting, i desenvolupar un conjunt de coneixements i habilitats que siguin aplicables en aquest context, que permetin l'elaboració i implementació d'un pla de màrqueting digital.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Primer
Crèdits
6.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius

Pel que fa als resultats d’aprenentatge, aquests són:
• Tenir una visió clara sobre les eines del màrqueting digital i la seva aplicació.
• Conèixer les mètriques principals del màrqueting digital.
• Arribar a planificar i mesurar campanyes de màrqueting.
• Saber com utilitzar altres canals de venda directe online, i també de promoció o de venda de tercers, com ara comparadors de preus, marketplaces, etc.
• Aprendre a utilitzar les relacions públiques en línia i els mitjans de comunicació social per vendre més.
• Desenvolupar la capacitat d'implementar aspectes teòrics en la pràctica.
• Tenir una metodologia per poder desenvolupar un Pla de Màrqueting Digital integrat dins del Pla de Màrqueting d’una organització.

Continguts

1) Introducció a l'assignatura: Màrqueting digital, el mercat i el consumidor digital
• Del màrqueting al màrqueting digital
• Ecosistema digital
• Impactes de la revolució digital
• El consumidor al centre
Sessió pràctica: Informació sobre l'assignació del projecte final del pla de màrqueting digital (TFA)

2) Les fases del pla de màrqueting digital
• El pla de màrqueting digital
• Anàlisi DAFO
• Anàlisi de competidors
Eines: SimilarWeb, SEM Rush, Woorank
• Anàlisi de productes
• Objectius OKR + objectius SMART
• Públic objectiu, definició de buyer personas amb JTBD
Eina: plantilla Buyer Persona
•Proposició de valor
Cas pràctic: Squeasy i Outlet Joyería

3) El funnel de màrqueting digital
• Conceptualització d’un pla de màrqueting digital com a part única o dins d’un pla de màrqueting global.
• L’embut de màrqueting: TOFU, MOFU, BOFU
• RACE: notorietat, adquisició, conversió, fidelització
• Mitjans de pagament, guanyats i virals
• Visió global de les eines publicitàries
Estudi de cas: Atrápalo (llegiu-lo i prepareu-lo individualment abans de la sessió)

4) Introducció a les eines de cerca
• Màrqueting de motors de cerca
• Introducció als motors de cerca
• Patrons de cerca de públic objectiu
• Intenció de cerca
• SEO. Estratègies d’optimització de motors de cerca
• Resultat zero
• La web semàntica o web 3.0
Cas: Suchard (llegir i preparar individualment abans de la sessió)

5) SEO (Search Engine Optimization)
• Estratègies de SEO
OnPage
OffPage
Continguts
• Paraules clau (paraules clau)
Tipus: marca, general, cua llarga
Selecció de paraules clau
Eines: Planificador de paraules clau de Google
• Metaetiquetes
URL
Títol de la pàgina
Meta descripció
Eines: SEO Moz, SEO Yoast
• Imatges
Selecció d'imatges
Etiquetatge
Eines: plataforma web
• Linkbuilding
• Contingut amigable amb SEO
Cas: Stroong (llegir i preparar individualment abans de la sessió)

6) SEM (màrqueting en motors de cerca)
• SEO vs SEM
• Tipus de SEM (Search Engine Marketing)
Cerca
Visualització
Compres
Remàrqueting
• Campanyes
Canals
Estructura
Grups d'anuncis
Anuncis
Paraules clau (paraules clau)
• Eines
Plataforma publicitària de Google Ads
Editor de Google Ads
Cas: Vackart (llegir i preparar individualment abans de la sessió)

7) Enviar per correu electrònic
• Preparació de la base de dades
Puntuació principal
Nutrició de plom
• La campanya de màrqueting per correu electrònic
Objectiu
Assignatura
Contingut
Crida a l'acció (CTA)
Pàgina de destinació
Eina: Mailchimp
• Llistes
• Segments
• Campanyes
• Prova A / B
Cas: Cocunat (llegiu-lo i prepareu-lo individualment abans de la sessió)

8) Màrqueting a través de xarxes socials
• Panorama de les xarxes socials
• Definició de contingut social
• Algorismes socials: Facebook, Instagram, Twitter i LinkedIn
• Planificació editorial
• Formats de contingut social
Sessió pràctica: planificació d’una estratègia social

9) Models de negoci en línia
• Models de negoci digitals
• Mercats
• Omnicanal
• Llenç model de negoci
Cas: Amazon (llegir i preparar individualment abans de la sessió)

10) Comerç electrònic
• Situació actual del comerç electrònic.
• Principals actors i models de negoci.
• Què he de tenir en compte per iniciar el meu comerç electrònic.
• Les 4 Cs
Cas: Imaginarium (llegir i preparar individualment abans de la sessió)

11) El pla de mitjans publicitaris
• Formats publicitaris
CPM, CPC i CPA
Publicitat de display
Afiliació
Pagament a les xarxes socials
Reorientació
Màrqueting per correu electrònic
• Estructura del pla de mitjans
Fases
Canals
Compradors consumidors
Accions
KPI
Objectius
Inversió
• Planificació temporal
Cas: Júlia Perfumerias (llegiu-lo i prepareu-lo individualment abans de la sessió)

12) Anàlisi web
• Introducció
Fonaments
Entorns i accions
Estratègies de mesura
• Eines:
Seguiment de campanyes: Creador d'URL UTM
• Anàlisis de Google
Crear un compte
Configuració bàsica de la interfície de Google Analytics
interpretació de mètriques i KPI
Informes
Sessió pràctica: Anàlisi de dades d’una empresa del sector minorista

Metodologia

D1. Classes teòriques
Exposició de conceptes teòrics per part del professor amb la finalitat que l’alumne assoleixi coneixements. El professor pot subministrar materials i l’alumne pot prendre apunts i/o completar materials de suport. L’alumne pot intervenir ja sigui per resoldre dubtes i/o per a donar resposta a les preguntes que formuli el professor.

D2. Classes de problemes i exercicis
Resolució de problemes i/o presa de decisions fent ús dels coneixements apresos. El professor pot convidar a l’alumne a participar a classe per tal de valorar l’adquisició i/o interpretació dels conceptes exposats.

Avaluació

La nota final de l’assignatura ha de ser superior a 5 per aprovar, i requereix haver fet tots els entregables previs del TFA, l’entregable final del TFA, així com fer la presentació oral de la darrera sessió.
E2 Casos i TFA 80 %
E5 Presentacions orals 20 %

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica
Material complementari