Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació

Forma't per treballar com a Enginyer de Telecomunicació i desenvoluparàs la teva carrera en un sector estratègic i en constant creixement

Gestió de màrqueting

Descripció
Visió general del curs El màrqueting és la funció empresarial que identifica les necessitats i allò que vol el consumidor, determina que mercats pot servir l'organització, i dissenya productes adequats, serveis i programes per servir aquests mercats. Orienta a tota l'organització. L'objectiu del màrqueting és crear la satisfacció del client mitjançant la construcció de relacions basades en el valor amb els clients, en conjunt amb altres unitats de negoci interns i externs. El resultat final està guanyant lideratge en el mercat mitjançant la comprensió de les necessitats del consumidor i la recerca de solucions de valor, qualitat i servei. L'objectiu d'aquest curs és prendre un enfocament pràctic per a la comercialització. Se li dóna a l'estudiant l'oportunitat de practicar en tots els conceptes de màrqueting i desenvolupar-los en una forma dinàmica. El curs de Direcció de Màrqueting proporciona exemples pràctics i aplicacions sobre les decisions de gestió. Aquests inclouen l'equilibri entre els objectius i els recursos de l'organització contra les necessitats i oportunitats en el mercat.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Primer
Crèdits
4.00
Coneixements previs
Objectius

Objectius Del Curs
Aquest curs pretén ajudar en:
- Informació estratègica general: desenvolupament d'una definició àmplia de màrqueting estratègic i els conceptes de màrqueting
- Global: identificar les implicacions de les decisions de màrqueting en les diferents àrees de l'organització (comptabilitat, finances, investigació i desenvolupament, compres, ...)
- Avaluar els efectes del màrqueting a l'empresa, els consumidors i la societat.
- Pla de Màrqueting Estratègic (SMP): Comprendre i practicar amb el contingut i l'estructura d'un pla de màrqueting.
- Metodologia de la Investigació: Comprendre el procés d'investigació de mercats en la presa de decisions d'una forma eficaç.
- Activitats de màrqueting: El desenvolupament d'una consciència i comprensió de les diferents activitats de màrqueting.
- La revolució del màrqueting on line: entendre les eines principals en profunditat.

Competències:
Aquest curs permetrà als estudiants a desenvolupar habilitats en les següents àrees:
- Pensament crític
- Debat i avaluació crítica de les habilitats
- La implementació dels conceptes teòrics
- Preparació i presentació de casos
- Prendre decisions en un entorn complex
- Treball en equip
- Automotivació
- Creativitat

Els resultats Del Aprenentatge:
Durant aquest curs els estudiants seran capaços de:
- Entendre el màrqueting estratègic front màrqueting operatiu.
- Prendre decisions de màrqueting en el context de la gestió general.
- Controlar els elements de la metodologia de màrqueting.
- Conèixer els aspectes ètics del procés de comercialització.
- Ser capaç de fer un Pla de Màrqueting Estratègic

Continguts

Programa del Curs
ORDRE DEL DIA DE LES SESSIONS: Les classes s'imparteixen els dilluns, dimecres i divendres 09,40 a 11,00 h. L'assistència i puntualitat són una necessitat. Els estudiants han de venir a classe preparats i disposats a participar activament. Com a estudiant també és la seva responsabilitat portar el material pertinent (casos, lectures, etc.) a la classe.
Setmana 1: Concepte de Màrqueting Estratègic
Benvinguda, revisió del que s'ha après en el primer any, comprendre els objectius de gestió de màrqueting, crear grups d'estudiants
- Cas: "students search on line"

Setmana 2: Pla de màrqueting
Operatiu i estratègic: estructura
- Cas real: Pla de Màrqueting CPC + Assortiment Martínez

Setmana 3: Investigació del mercat, el comportament del consumidor i segmentació
Passos i Metodologia de la Investigació i mètodes de recol-lecció de dades - Béns cas: Aigües de Barcelona

Setmana 4: Estratègies de Producte, Branding & Packaging
Cicle de Vida, nous productes, extensió de la línia, els nous usos, embalatge
- Cas real: Sara Lee

Setmana 5: Màrqueting on line (I part)
Revolució de Màrqueting 2.0, els productes, mitjans de comunicació social, la forma de mesurar
- Cas: Dove / Menthos
Setmana 6: Màrqueting on line (II part)
Estratègia de Màrqueting 2.0, la reputació, l'eficàcia, SEO / SEM, Linkbaiting, Màrqueting viral i mobile, Google Analytics i Adwords, campanya on line
- Cas: Taylor Wimpey Espanya

Setmana 7: Estratègies de Preu
Anàlisi, costos, la competència, l'elasticitat preu, cicle de vida
Cas: "From the pesseta to the"

Setmana 8: Estratègies de Publicitat
Objectius i desenvolupament de plans de publicitat, "briefing", procés de comunicació, per sota / sobre de la publicitat en línia, correu, publicitat gratuïta, PR, el patrocini, pressupost i calendari
Cas: 360º pla
Setmana 9: Promoció estratègies i Merchandisiong
Objectius i desenvolupament de plans de promoció, merchandising
- Cas: Assortiment Martínez / Hornimans

Setmana 10: Distribució
Cadena logística -Supply, tipus de canals de distribució, al detall, majoristes i venda directa al client,
- Cas: "Bimbo Food Service"

Setmana 11: "Customer Service Department & Trade Marketing"
Servei al Client (casos reals), la compra de mitjans, la compra de material i Comerç de Màrqueting
IPhone: béns de consum, servei, estat real, la distribució en línia,
Setmana 12: Màrqueting Internacional
Les decisions claus, Raons per entrar en els mercats, "push & pull", els beneficis i problemes, aranzelàries / barreres no aranzelàries, diferències de les monedes, elecció dels mercats, estratègies de mercat.
Cas: Coca Cola vs Pepsi, Starbucks
Setmana 13: Les decisions estratègiques
Objectius, anàlisi 360º, SWOT anàlisi i el Pla de comercialització, Push & Pull
- Cas: Pla de Màrqueting

Metodologia

L'experiència d'aprenentatge es basa en una sèrie de mètodes d'ensenyament que tracten de fomentar la comprensió de la funció de màrqueting. Les classes seran dinàmiques només si els estudiants vénen a classe preparats i disposats a contribuir a la discussió a classe.
La classe es basarà en lliçons que es concentraran en els conceptes de màrqueting, estudis de casos que es requeriran per fer en temps fora de classe, així com els debats a classe. També aprofitarem l'àmplia gamma de fonts multimèdia com vídeos, podcasts i blogs per complementar el material escrit.
A més, es desenvoluparà un cas real per grups que fa servir tots els conceptes que anem a discutir durant el curs. Aquest Pla de Màrqueting Estratègic (SMP) s'ha de presentar parcialment durant el curs i al final. Serà la part més important per avaluar l'evolució.

Avaluació

La qualificació del curs es basarà en la següent desglossament punt:
- La seva participació activa en el procés d'aprenentatge a través de l'assistència constant i contribució al debat a classe (30%):
o Qualitat
o Actitud
o Assistència Diària
o Esforç
o Avaluació de lectures, tasques, exercicis i casos.
- L'examen parcial (10%)
- Examen final (25%) (Si no hi ha un examen final, 15/25 punt augmentarà la SMP i 10/25 es destinarà a la participació).
- SMP (35%)
A continuació es presenten els criteris d'avaluació per a cada part:
1) Participació en Classe: venir a classe, a temps i preparat per prendre part en les discussions de casos i altres activitats. Serà avaluat en qualitat dels seus comentaris i la seva capacitat per connectar amb els comentaris de la resta
2) Exàmens: Ha de aprovar els dos exàmens o, no s'arriba al 5/10 en un dels dos ha de compensar en l'altra per aconseguir com a mitjana el 5/10
3) SMP: Aquest és un treball que es desenvoluparà en grups, però la qualificació serà individual segons l'avaluació particular i l'avaluació interna del grup. The "peer evaluation" serà l'eina per avaluar el treball individual dins del grup. "Peer evaluation" pot augmentar o disminuir la nota del grup individual segons l'avaluació en un màxim de +/- 25% només per als que el "peer evaluation" és 20% amunt o avall de la mitjana. Un mínim de 5 cal passar aquest curs.

Examen de recuperació:
Si no passa el curs, sobre la base dels criteris esmentats anteriorment, tindrà l'oportunitat de tenir un examen de recuperació en la data d'acord. Aquest examen de recuperació inclourà tot el contingut del curs Direcció de Màrqueting i cap altra nota obtinguda durant el curs es tindran en compte. L'examen consistirà en tenir un projecte individual on l'alumne ha de desenvolupar tots els aspectes desenvolupats durant el curs i un examen. Cada part serà el 50% de la qualificació total de la recuperació.

Criteris avaluació

No hi ha informació disponible

Bibliografia bàsica

A més dels casos i la base de dades de la biblioteca que anem a discutir a classe, es proporcionarà una gamma de materials addicionals.
El llibre és:
Principles of Marketing 13ed– Kotler & Armstrong – Prentice Hall Publishing (ISBN-10: 0136079415)

Material complementari

- Marketing – John Stapleton – Ediciones Pirámide
- Principles & Marketing strategies
- Strategic Marketing Plan
- Research Methodology- Ranjit Kumar /SAGE Publications
- Marketing.com – Inmaculada Rodriguez. Ediciones Piramide
- Operative Marketing – Josep Mª Bustos / Gestion 2000
- Marketing – Josep Chias / Columna
- La revolución del Marketing – Kevin J. Clancy y Robert S. Shulman
- El libro rojo de la Publicidad – Luis Bassat
http://www.tutor2u.net/business/presentations/marketing/default.html - marketing tutorial
http://www.studymarketing.org/ - slide share of Marketing topics
http://www-rohan.sdsu.edu/~renglish/370/notes/chapt11/index.htm - life cycle
http://retailchile.blogspot.com/2010/03/cinco-factores-clave-de-exito-en... - Key successful factors
http://www.valuebasedmanagement.net/methods_bcgmatrix.html -portfolio products
http://tutor2u.net/business/strategy/bcg_box.htm portfolio products