Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació

Forma't per treballar com a Enginyer de Telecomunicació i desenvoluparàs la teva carrera en un sector estratègic i en constant creixement

Equipament de vídeo

Descripció
L'assignatura de Sistemes de Vídeo es una continuació de Vídeo digital. Està dedicada principalment a l'estudi dels principal equips de producció de senyals de vídeo, analògiques i digitals, que existeixen avui dia. S'analitzen els fonaments i els conceptes emprats per a les seves especificacions. Hi ha també un contingut pràctic per a que l'alumne pugui assolir millor els coneixements impartits en les exposicions teòriques.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Segon
Crèdits
4.00
Coneixements previs

Televisió Analògica i Digital en Banda Base

Objectius
Continguts

PART TEÒRICA:

1. Introducció a les càmeres [2 hores]
1.1. Definició
1.2. Classificacions

2. Bloc Òptic [12 hores]
2.1. Lleis de l'òptica geomètrica.
2.2. Distancia focal, zoom, apertura. Profunditat de Camp.
2.3. Aberracions. Difracció.
2.4. Especificacions tècniques de les òptiques.
2.5. Millores tecnològiques.
2.6. Filtres i prismes dicroics.

2. Transductors [8 hores]
3.1. Tubs de càmera
3.2. CCD's
3.3. CMOS

4. Procés de senyal [12 hores]
4.1. Procés RGB i principals ajustos.
4.2. Codificador de vídeo
4.3. Generador de Sincronismes
4.4. Altres: CPU, Viewfinder, Alimentació, Àudio.
4.5. DSP's. Càmeres de 8, 10, 12 i 14 bits
4.6. Calibració i ajustos

5. Control Remot [6 hores]
5.1. CCU's.
5.2. Connexions:Triaxial analògic, digital, híbrid
5.3. Wireless Triax.

6. Mescladors de Vídeo [5 hores]
6.1. Diagrama de blocs.
6.2. Mescles i Efectes
6.3. Analògics i Digitals

PART PRÀCTICA:

1. Operativa Bàsica de Càmera I: Òptica
1.1. Connexionat de la Càmera
1.2. Càmera: Filtres
1.3. Guany, Balanç de Blanc, Mode Bars/Cam/Nega, Obturació
1.4. Òptica: Iris, Zoom, Focus, Macro i Servos
1.5 Aspectes Pràctics: Profunditat de Camp, Zebra, tècniques d'enfoc,

2. Ajust de Càmera: Tarja SE
2.1. Diagrama de blocs de la Tarja SE
2.2. Picture Selecte: Visualització dels senyals RGB i Compost.
2.3. Ajustos: Bars Levels, Sync, Carrier Balance, Quad, Burts fase/level

3. Anàlisis i Ajust I: Processat Càmera: Targes PR1 i PR2
3.1. Anàlisi del circuïts bàsics de les plaques PR1 i PR2
3.2. Ajustos Gain, White Balance, Gamma, Knee, White Clip, Black Level (Master, Flare, ...)

4. Anàlisis i Ajuts II: Preprocessat i Control: Targes PP i CP
4.1. Preprocessat: Shadding Estàtics i Dinàmics (PP)
4.2. Control: Ajuts de Autoiris, Auto White Balance, MasterBlack (CP)

Després han de presentar un informe realitzat en grup, i han de superar un examen per tal de validar què han treballat adequadament la pràctica.

Metodologia

1. Exposició dels continguts en classe magistral

El professor imparteix al llarg del curs els conceptes teòrics de l'assignatura mitjançant classes magistrals. En aquestes classes el professor també resol exercicis d'aplicació directa dels conceptes explicats

2. Realització de pràctiques al laboratori

Es duran a terme tres pràctiques per tal d'assolir amb més profunditat els conceptes explicats a classe.

Avaluació

L'avaluació consistirà en el següent:

1. Teoria
- Un examen que alliberarà matèria en el punt de control a meitat del semestre
- Un examen final on es podrà recuperar la matèria del primer control , cas de no haver-la aprovat.

2. Pràctiques
- La presentació de les memòries en el termini previst per part de cada grup
- Un examen consistent en demostrar que els coneixements han estat assolits plenament.

3. Nota final
La nota final serà un 85 % de teoria (50% cada part) i un 15% de pràctiques (70 % memòries i 30% l'examen).

IMPORTANT:
- Teoria i pràctiques s'han d'aprovar per separat.
- Els dos exàmens de teoria també s'han d'aprovar per separat.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

Apunts de classe

Material complementari