Grau en Arts Digitals - Menció en Concept Art

Potencia l´artista que portes dins teu amb la tecnología més avançada.

Comunicació visual

Descripció
L'assignatura estableix, en una primera part, els coneixements teòrics que permetran la comprensió de la realitat social i cultural de la comunicació a través de l'estudi de la semiòtica aplicada. S'estudiarà els aspectes inherents en el procés de comunicació, la comunicació verbal i no verbal, per a entendre la interdisciplinarietat del fenomen comunicatiu. L'estudiant coneixerà les estratègies de comunicació en la transmissió d'imatges i les característiques dels diferents llenguatges visuals. Així com també, l'estudiant coneixerà i analitzarà críticament el procés de significació dels productes culturals i artístics tant textual com visual (fotografia, l'espai domèstic o urbà, publicitat, cinema, periòdic, revistes, obres d'art, literatura, etc.).
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Anual
Curs
3
Crèdits
3.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius
Continguts
Metodologia
Avaluació
Criteris avaluació
Bibliografia bàsica
Material complementari