Grau en Disseny i Creació de Productes Interactius La Salle Campus Barcelona

Grau en Disseny i Creació de Productes Interactius - Menció en Disseny i Desenvolupament de Videojocs

Career and technology

Descripció
L’assignatura “Career and Technology” respon a la demanda de professionals amb formació multidisciplinària preparats per treballar en un món global amb eines adequades i una mentalitat emprenedora. El programa s’imparteix exclusivament en anglès amb l’objectiu de millorar les habilitats lingüístiques i ajudar els estudiants a expressar-se amb facilitat en un entorn professional del sector tecnològic.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Primer
Crèdits
4.00

Professors Titulars

Professor/a
Coneixements previs
Objectius

Els Resultats d’Aprenentatge d’aquesta assignatura són:

RA.01 Assolir coneixements necessaris per obtener la certificació de nivel B2 d’anglès.
RA.02 Estar preparat per afrontar assignatures en anglès.

Continguts

El curs es divideix en quatre àrees principals per ajudar als estudiants a construir una proposta de projecte que s’adapti als seus objectius professionals i a la seva pròpia presentació. L’àrea 1 se centra en l’autopresentació; l’àrea 2 tracta sobre la ideació i la investigació; L’àrea 3 tracta sobre la gestió de projectes; y l’área 4 se centra en el refinament de la presentació. El contingut en anglès s’inclou en tot el treball al llarg del curs.

Tema 1
Benvinguda i Introducció al curs
Tema 2
Construir un CV i una carta de presentació
Tema 3
El procés d’entrevistes
Tema 4
Tècniques de presentacions orals i escrites
Tema 5
Entendre les tendències del mercat i preparar una proposta
Tema 6
Recopilació d’estadístiques del client
Tema 7
Pluja d'idees i primer esborrany de proposta
Tema 8
Presentació sobre la ideació de la proposta
Tema 9
Conceptes bàsics de gestió de projectes
Tema 10
Gestió d'equips
Tema 11
Competències de comunicació intercultural
Tema 12
Business Model Canvas (BMC)
Tema 13
Gestió de riscos i MVP
Tema 14
Preparació de la proposta, elevator pitch, refinament d’idees
Tema 15
Presentació final, lliurament de l’informe

Metodologia

Al llarg del curs es pren un enfocament pràctic amb lectures, tasques i exercicis fora de classe; activitats de treball en equip; presentacions individuals i grupals; exercicis i discussions.

Avaluació

Per cadascuna de les competències, s’inclouen els següents tipus d’avaluació al sistema de qualificació:

Exàmens: 15%
Presentacions pràctiques: 35%
Exercicis de classe: 25%
Assistència i participació a classe: 10%
Deures: 15%

Per aprovar l'assignatura cal una nota mínima de 5. Els estudiants que no compleixin aquest requisit aniran directament a l’examen de recuperació. L’examen de recuperació consta de dues parts: una presentació oral (50%) i un informe escrit (50%).

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

• “Redefining Leadership for a Digital Age,” by Rainer Neubauer, Andrew Tarling and Michael Wade, IMD, 2017.
• Blitzscaling: The Lightening-Fast Path To Building Massively Valuable Companies, by Reid Hoffman and Chris Yeh, 2018.
• The Culture Map: Decoding How People Think, Lead, and Get Things Done Across Cultures, by Erin Meyer, 2014.

Material complementari