Grau en Disseny i Creació de Productes Interactius La Salle Campus Barcelona

Grau en Disseny i Creació de Productes Interactius - Menció en Disseny i Desenvolupament de Videojocs

Business and technology

Descripció
L'assignatura de Business and Technology respon a les necessitats del sector per a llicenciats amb un perfil multidisciplinari, formats per treballar en un món cada vegada més globalitzat. Avui dia, un conjunt d'habilitats, conegut com "soft skills", formen una part clau de qualsevol grau tècnic. En aquesta assignatura, els alumnes desenvolupen habilitats interpersonals com treballar en equip i la resolució de conflictes, en un entorn tecnològic i intercultural. El programa s'imparteix exclusivament en anglès per facilitar la millora de les habilitats comunicatives dels alumnes en aquest idioma i equipar-los amb els coneixements lèxics i sintàctics necessaris per poder expressar les seves idees de forma correcta i còmoda en un ambient professional.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Primer
Crèdits
4.00

Professors Titulars

Professor
Coneixements previs

Es valora un nivell d'anglès entre el B1 i el B2.

Objectius

- Posar en pràctica alguns dels conceptes i tècniques bàsics de gestió empresarial en un entorn tecnològic.
- Adaptar els estils de treball a les últimes tendències professionals i al món globalitzat.
- Desenvolupar maneres de pensar i proporcionar als estudiants les eines que necessiten per trobar solucions als desafiaments del món tecnològic d'avui.
- Millorar el nivell d'anglès parlat i escrit dels estudiants.
- Proporcionar als estudiants amb un programa personalitzat d'estudi i un sistema de seguiment per obtenir el B2 (encara que més de 2 anys)

Continguts

1. Prova de nivell online d'Oxford Placement
2. Biografies + descripcions d'empreses
3. Globalització: introducció - l'evolució del concepte i els varis tipus presents en la nostra societat,
4. Digitalització i les tendències socials, polítiques i econòmiques
5. Conrear "soft skills" en el lloc de treball, Quins són els "soft skills" que necessitem avui?
6. Intel·ligència emocional v Coeficient intel·lectual
7. Les intel·ligències múltiples d'Howard Gardner
8. Curriculum + tècniques d'entrevista
9. Innovació: definició i tendències
10. Innovació: disruptiva v. incremental
11. Perfil d'un emprenedor
12. Emprenedoria a Espanya

Metodologia

El contingut s'ensenya a través de les següents metodologies d'ensenyament:

1. Classes magistrals en les quals el professor explica el contingut a ser adquirit per part dels alumnes. El professor pot usar suport audiovisual i / o plataformes d'aprenentatge per fomentar l'adquisició de contingut. S'anima a l'alumne a participar activament en classe, que sigui per debatre el contingut de la classe, aclarir dubtes o respondre preguntes del mestre.

2. Exercicis i resolució de problemes basats ​​en casos reals en els quals es posen a prova els coneixements adquirits en classe. Aquest treball pot ser teòric o purament lingüístic i generalment implica una demostració d'una comprensió comprensiva del contingut ensenyat en classe. El professor pot demanar-li a l'alumne que presenti el seu treball en públic. Aquest treball pot ser individual o grupal.

3. Els seminaris són tallers o xerrades en els quals els estudiants poden aprofundir el seu coneixement del contingut estudiat en classe (tant pràctic com a teòric).

Avaluació

Sistema de avaluación

Exàmens 30%
Exercicis, problemes i pràctiques 30%
Presentacions orals 30%
Participació en classe 10%

Qualificació de competències

Coneixement d'un segon / tercer idioma - Anglès 40%
Aplicació dels conceptes i de la teoria de la gestió empresarial 60%

Criteris avaluació

1: Millorar els coneixements de la llengua anglesa. [A, C, E, J]
2: Dotar els alumnes amb una gama de vocabulari tècnic del mon de la tecnològia de software [A, D]
3: L'ús correcte de les estructures lingüístiques per les seves necessitats en el món professional (correspondència, presentacions, reunions...) [A, D, E, I]
4: Comunicació eficaç, tant a nivell escrit com oral. [I, J]
5. Dotar els alumnes amb els coneixements teòrics dels continguts [A, D, E, I]

Bibliografia bàsica

Els continguts de cada tema i els cursos d'idioma estàn disponibles a l' e-study de l'assignatura.

Material complementari

“The World is Flat: Further Updated and Expanded” (Release 3.0) (2nd revised and expanded ed.). Farrar, Straus and Giroux. 2007. ISBN 0-374-29278-7.
“The Paradox of Choice - Why More Is Less,” Barry Schwartz, 2004, ISBN 0-06-000568-8.
“Intercultural Communication: A Reader”, Larry A. Samovar San Diego State University, Emeritus Richard E. Porter California State University, Long Beach, Emeritus Edwin R. Mcdaniel San Diego State University, 2010, ISBN-13: 978-0-495-89831-3.
“Out of Our Minds: Learning to be Creative”, Ken Robinson, 2011, ISBN 0857086545
“A Whole New Mind: Why Right-Brainers Will Rule the Future,” Daniel H. Pink, ISBN 978-1-57322-308-9

“The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail,” (Management of Innovation and Change), Clayton M. Christensen, 2016
The Innovator's Solution: Creating and Sustaining Successful Growth, Clayton M. Christensen and Michael E. Raynor, 2013
“The Ten Faces of Innovation: Strategies for Heightening Creativity,” Tom Kelly, ISBN-10: 184668031X