Grau en Disseny i Creació de Productes Interactius La Salle Campus Barcelona

Grau en Disseny i Creació de Productes Interactius - Menció en Disseny i Desenvolupament de Videojocs

Arquitectura i protocols d'internet

Descripció
L’ assignatura Arquitectura i protocols d’Internet correspon als 2 últims mòduls (Scaling Networks, Connecting Networks) del nivell de formació Cisco Certified Network Associate (CCNA) dins el Cisco Networking Academy Program (CNAP). En aquesta assignatura s’adquireixen els coneixements necessaris per a dissenyar, construir i mantenir xarxes escalables d’ordinadors de mides mitjanes (incloent adreçament IP, encaminament avançat, proteccions indispensables de seguretat, interconnexió de xarxes de diferents tipus, monitorització essencial de dispositius de xarxa, resolució d’errors crítics, etc). Amb el curs, es rep la preparació necessària per fer la certificació Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2 superant l’examen oficial Cisco Exam 200-105. D’aquesta manera es poden obtenir diferents titulacions, la titulació del CNAP per la realització del curs a La Salle i la certificació de Cisco amb l’examen oficial. Si es completen els dos mòduls de l’assignatura Arquitectura i protocols d’Internet, i prèviament s’ha superat l’assignatura de Xarxes d’Àrea Local, s’obté la preparació necessària per presentar-se directament a la certificació oficial Cisco Certified Network Associate (CCNA) realitzant l’examen oficial Cisco Exam 200-125 CCNA (equivalent a fer els exàmens 100-105 i 200-105 per separat).
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Segon
Crèdits
6.00

Professors Titulars

Professors Docents

Coneixements previs
Objectius

L’assignatura Arquitectura i protocols d’Internet pretén formar a l’alumne per a que obtingui els coneixements necessaris per:
• Dissenyar i construir xarxes informàtiques escalables aplicant criteris d’alta disponibilitat.
• Instal·lar, configurar i realitzar l’operativa de xarxes d’àrea local (LAN) de dimensions mitjanes.
• Mantenir xarxes informàtiques mitjanes formades per entorns commutats de nivell 2 i amb encaminament de nivell 3.
• Instal·lar, configurar i realitzar l’operativa de xarxes d’àrea extensa (WAN) i serveis d’accés a xarxes de mida aproximada a 100 ordinadors.
• Adquirir els coneixements necessaris per realitzar la certificació oficial “Cisco Certified Networking Associated (CCNA)”.
• Monitoritzar una xarxa per detectar funcionaments erronis i aplicar millors pràctiques de resolució d’errors per recuperar el correcte funcionament de la mateixa.

Més concretament, els resultats d’aprenentatge són:
• Domini del disseny, configuració i implantació dels equips que conformen una xarxa de dades.
• Conèixer l’arquitectura bàsica d’un sistema telemàtic, així com les eines i tècniques habituals per la seva caracterització i anàlisi.
• Dominar el concepte de xarxa, la seva arquitectura, desplegament i serveis.
• Diferenciar les característiques, avantatges, inconvenients i aplicacions principals de les estratègies de la commutació de circuits i paquets.

Amb els coneixements adquirits a Arquitectura i protocols d’Internet l’alumne podrà realitzar les següents tasques de tècnic de xarxes informàtiques:
• Instal·lar i configurar routers i switchos en xarxes multiprotocol.
• Monitoritzar els dispositius de xarxa i solucionar incidències.
• Realitzar tasques de suport de nivell 1.

Continguts

Descriptors de continguts proposats:
• Es proposen diferents pràctiques de laboratori relacionades amb les xarxes d’ordinadors com arquitectures i protocols d’Internet.
• Es fa un ús intensiu d’equips de xarxa, com poden ser: encaminadors, commutadors, punts d’accés sense fils, tallafocs, concentradors, analitzadors de xarxa, simuladors, etcètera.

En les següents taules, es presenten els temes i les pràctiques de laboratori relacionades que es veuran durant l’assignatura. Aquesta assignatura està formada per dos mòduls diferenciats:
1. Mòdul 1 - Scaling Networks
2. Mòdul 2 - Connecting Networks

Temari mòdul Scaling Networks
1. LAN Design
2. Scaling VLANs
3. Spanning Tree Protocol
4. EtherChannel and HSRP
5. Dynamic Routing
6. EIGRP
7. EIGRP Tuning and Troubleshooting
8. Single-Area OSPF
9. Multiarea OSPF
10. OSPF Tuning and Troubleshooting

Temari mòdul Connecting Networks
1. WAN Concepts
2. Point-to-Point Connections
3. Branch Connections
4. Access Control Lists
5. Network Security and Monitoring
6. Quality of Service
7. Network Evolution
8. Network Troubleshooting

Metodologia

L’assignatura basa l’aprenentatge en les metodologies docents següents:
- Classes teòriques
- Classes de problemes i exercicis
- Pràctiques de laboratori

Avaluació

Per tal de poder avaluar cadascuna de les competències s’han especificat 3 sistemes d’avaluació diferents:
Exàmens - 60%
Exercicis, problemes i pràctiques - 35%
Portfoli - 5%

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

• Lammle, T. (2016). CCNA Routing and Switching Complete Review Guide: Exam 100-105, Exam 200-105, Exam 200-125. John Wiley & Sons.
• Odom, W., & Wilkins, S. (2017). CCNA Routing and Switching 200-125 Official Cert Guide and Network Simulator Library.
• Odom, W. (2016). CCNA Routing and Switching ICND2 200-105 Official Cert Guide. Cisco Press.
• Vardy, A. (2016). CCNA Command Guide.

Material complementari