Grau en Arts Digitals - Menció en Concept Art

Potencia l´artista que portes dins teu amb la tecnología més avançada.

Programació creativa II

Descripció
Programació Creativa II és una assignatura que parteix dels conceptes bàsics apresos en Programació Creativa I. Se centra en conceptes i tècniques de programació avançats utilitzats per crear mitjans digitals més complexos i sofisticats. Els estudiants treballaran en projectes més desafiadors que impliquin l'ús de codi per crear experiències interactives, visualitzacions de dades i altres formes de mitjans digitals. L'objectiu de l'assignatura és ajudar els estudiants a desenvolupar les seves habilitats com a programadors creatius i produir mitjans digitals d'alta qualitat que mostrin les seves capacitats de programació.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Segon
Crèdits
3.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius
Continguts
Metodologia
Avaluació
Criteris avaluació
Bibliografia bàsica
Material complementari