Grau en Arts Digitals - Menció en Concept Art

Potencia l´artista que portes dins teu amb la tecnología més avançada.

Producció virtual

Descripció
L’assignatura introdueix a l’estudiant en el coneixement i aplicació dels motors en temps real usats en videojocs.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Segon
Crèdits
5.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius

Conèixer a fons l’ús d’un motor en temps real com UNREAL per conèixer les particularitats de la creació d’art 3D per al videojoc i explorar les possibilitats que aporta aquesta eina als VFX.

Continguts

Introducció a Unreal Engine

Level Design

Il·luminació

Materials

Partícules

Terrenys i vegetació

Cambres i Animació

Programació amb Blueprints

Empaquetat del projecte

Virtual Reality

Metodologia
Avaluació
Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

https://www.unrealengine.com/
https://www.unrealengine.com/en-US/resources

Unreal Engine 4 for Beginners Paperback – February 8, 2017, David Nixon
Unreal Engine 4 for Design Visualization: Developing Stunning Interactive Visualizations, Animations, and Renderings,Tom Shannon

Material complementari