Grau en Arts Digitals - Menció en Concept Art

Potencia l´artista que portes dins teu amb la tecnología més avançada.

Pintura digital II

Descripció
Pintura digital II és una assignatura que parteix dels fonaments de la pintura digital apresos a Pintura digital. Se centra en les tècniques i eines avançades utilitzades per crear pintures i il·lustracions digitals. El curs pot incloure temes com la teoria del color, la creació i la personalització de pinzells, tècniques avançades d'estratificació i l'ús de textures i il·luminació per millorar una pintura digital. Els estudiants treballaran de manera molt pràctica en diversos projectes i aniran rebent els comentaris del professor per ajudar-los a millorar les habilitats de pintura digital. L'objectiu de l'assignatura és ajudar els alumnes a desenvolupar les seves habilitats com a pintors digitals i produir pintures digitals d'alta qualitat que reflecteixin els seus estils i tècniques individuals.
Tipus assignatura
Optativa que no es cursa
Semestre
Primer
Crèdits
4.00
Coneixements previs
Objectius
Continguts
Metodologia
Avaluació
Criteris avaluació
Bibliografia bàsica
Material complementari