Grau en Arts Digitals - Menció en Concept Art

Potencia l´artista que portes dins teu amb la tecnología més avançada.

Fotografia digital II

Descripció
Fotografia Digital II és una assignatura dissenyada per a estudiants que tenen coneixements bàsics de fotografia digital i desitgen ampliar-ne les habilitats. L'assignatura inclou tècniques avançades d'ajustaments de la càmera, il·luminació, composició i postprocessament. Els estudiants aprendran a crear imatges fent servir controls manuals i tècniques avançades d'il·luminació. L'assignatura també cobrirà l'ús de programari d'edició d'imatges, com Photoshop, per al postprocessament i manipulació d'imatges. A més, l'assignatura explorarà diversos gèneres fotogràfics, com ara el paisatge, el retrat i la fotografia de natura morta, i proporcionarà als estudiants l'oportunitat de practicar i desenvolupar el seu propi estil. L'objectiu de l'assignatura és dotar els estudiants de les habilitats i els coneixements necessaris per crear imatges de nivell professional.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Segon
Crèdits
3.00
Coneixements previs
Objectius
Continguts
Metodologia
Avaluació
Criteris avaluació
Bibliografia bàsica
Material complementari