Gestio integral de la construcció, disseny d´interiors

Màster Universitari en Gestió Integral de la Construcció: Disseny d'Interiors

Forma't com a professional en el camp de l'arquitectura interior i dissenya, executa i dirigeix projectes d'arquitectura interior d'espais privats, domèstics, públics i comercials

Nid: 1515
Pla d'estudis
Especialitat

Semestre 1

Implantació de programa funcional (8 ECTS)

En aquesta assignatura aprendràs a identificar diferents tipus de client privat i les seves necessitats i podràs dissenyar i dimensionar espais adequats a això.

Atmosferes: presentació i comunicació de projectes (8 ECTS)

Practicaràs la selecció i aplicació de materials segons l'espai i l'atmosfera desitjada i comunicar els teus projectes de manera professional.

 

 

Semestre 2

Percepció i Anàlisi de l'Espai. Atmosferes (8 ECTS)

Entendràs la relació de l'usuari amb l'espai. Desenvoluparàs una proposta a nivell executiu detalls propis de l'arquitectura interior i la fabricació a mesura.

Definició de Producte i Espai Comercial (8 ECTS)

Identificaràs les característiques dels espais comercials sobre la base d'un ús i a l'experiència de compra. Aprendràs a dissenyar-los en totes les seves escales i a comunicar conclusions i coneixements d'una manera clara.

Mòdul Comú

Semestre 3

Habilitats Personals (3 ECTS)

Per a aconseguir l'èxit d'una carrera professional és necessari desenvolupar tota una sèrie d'habilitats personals per a poder enfocar els esforços en la direcció correcta. L'objectiu d'aquesta assignatura és guiar a l'alumne en el coneixement de les seves capacitats de gestió per a aconseguir major comprensió dels rerefons de les relacions humanes, major capacitat per a resoldre conflictes i millorar les seves habilitats de direcció d'equips. Es planteja com un recorregut des de l'autoconeixement fins als objectius de carrera professional.

Gestió del Projecte Tècnic (5 ECTS)

Per a poder conèixer i desenvolupar amb èxit un projecte tècnic s'ha de conèixer els principals aspectes, agents i documentació que envolten a la gestió del projecte tècnic. L'assignatura es basa en entendre els diferents agents i factors que tenen lloc en un projecte des del seu inici, per a adquirir criteris, instruments i mètodes que puguin incidir en el posterior desenvolupament i execució de les obres.

Gestió d'Industrials, Subcontractistes i Subministradors (5 ECTS)

La gestió dels diferents proveïdors que intervenen en un projecte de construcció és un dels aspectes de major impacte per a la seva correcta execució en termini, qualitat i pressupost. En aquesta assignatura s'abordaran temàtiques que li permeten a l'alumne acostar-se a la realitat de com es desenvolupa el contacte i la gestió amb proveïdors de materials i components, industrials i subcontractistes, coordinant i controlant l'execució de la obra.

Gestió del Procés Constructiu (5 ECTS)

L'execució d'un projecte de construcció suposa nombroses gestions de caràcter econòmic i administratiu-legal. En aquesta assignatura s'abordaran les problemàtiques associades a la gestió econòmica, i s'adquireixen coneixements per a la resolució ràpida i flexible de les dificultats i imprevistos que poden succeir al llarg de l'execució d'un projecte, i com es poden contemplar aquestes des de la redacció del projecte tenint en compte la normativa corresponent.

Gestió de la Qualitat de l'Obra (5 ECTS)

Perquè un projecte constructiu sigui reeixit s'han de conèixer els principals aspectes generals de la gestió i control de qualitat en l'obra. Es treballa sobre el seguiment durant tot el procés constructiu i principalment en aquells moments que poden presentar majors riscos, posant l'accent en la prevenció per a evitar futurs problemes a través de mètodes i protocols.

Gestió de l'Obra acabada (5 ECTS)

La Gestió de l'Obra Acabada, també coneguda com Facility Management cerca optimitzar i racionalitzar l'ús dels actius materials de les empreses, facilitar serveis amb l'adequat equilibri entre el cost i la qualitat i proporcionar entorns de treball que permetin als seus usuaris realitzar eficientment les seves activitats. En aquesta assignatura s'introduiran els principals conceptes lligats a aquesta disciplina, per a dotar a l'alumne dels conceptes bàsics per a dur a terme aquesta labor amb èxit.

 

Treball Final de Màster

Treball Final de Màster (30 ECTS)

El Treball Final de Màster consisteix en la realització, presentació i defensa, una vegada obtingut tots els crèdits del pla d'estudis, d'un exercici original realitzat individualment davant un tribunal universitari, consistent en un projecte integral de l'àmbit de la construcció de naturalesa professional en el qual se sintetitzin les competències adquirides en el Màster.