Grau en Arts Digitals - Menció en Concept Art

Potencia l´artista que portes dins teu amb la tecnología més avançada.

Escultura digital I

Descripció
L'assignatura planteja una iniciació al modelatge 3D a través de la plataforma ZBrush per a poder obtenir, realitzant una sèrie d'exercicis, el coneixement bàsic de les eines i ser capaç de crear un personatge antropomòrfic i modelar-lo digitalment aplicant els coneixements previs adquirits en el primer curs en assignatures com a Dibuix, Modelatge i Anatomia.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
2
Crèdits
3.00
Coneixements previs
Objectius
Continguts
Metodologia
Avaluació
Criteris avaluació
Bibliografia bàsica
Material complementari