Grau en Arts Digitals - Menció en Concept Art

Potencia l´artista que portes dins teu amb la tecnología més avançada.

Disseny projectes multidisciplinars

Descripció
A l'assignatura de Projectes Multidisciplinars de Disseny els estudiants treballen en projectes col·laboratius. Els estudiants aprenen a treballar en equips interdisciplinaris, a comunicar-se eficaçment amb companys de diferents camps i integrar diferents enfocaments i tècniques de disseny. El curs pot incloure conferències, tallers i projectes en grup i individuals centrats en solucions per a projectes creatius. L'objectiu és desenvolupar les habilitats dels estudiants en col·laboració, comunicació i resolució de problemes interdisciplinaris.
Tipus assignatura
Optativa que no es cursa
Semestre
Primer
Crèdits
6.00
Coneixements previs
Objectius
Continguts
Metodologia
Avaluació
Criteris avaluació
Bibliografia bàsica
Material complementari