Grau en Arts Digitals - Menció en Concept Art

Potencia l´artista que portes dins teu amb la tecnología més avançada.

Disseny d'entorns no-orgànics

Descripció
L'assignatura de Disseny d'entorns no orgànics se centra a ensenyar als estudiants els principis i les tècniques del disseny d'entorns creats per l'home, com ara ciutats, arquitectura, interiors i altres espais creats per l'home. Aquesta assignatura sol abastar temes com la planificació urbana, larquitectura i el disseny dinteriors, i com aquests elements influeixen en el disseny dentorns no orgànics. Els estudiants aprenen a crear entorns creïbles, funcionals i estèticament agradables per a diversos mitjans, com ara videojocs, pel·lícules i experiències de realitat virtual. El curs posa l'accent en projectes pràctics i tasques del món real per donar als estudiants experiència pràctica en el disseny d'entorns no orgànics.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Segon
Crèdits
3.00

Professors Titulars

Professor/a
Coneixements previs
Objectius
Continguts
Metodologia
Avaluació
Criteris avaluació
Bibliografia bàsica
Material complementari