Grau en Arts Digitals - Menció en Concept Art

Potencia l´artista que portes dins teu amb la tecnología més avançada.

Direcció d'art

Descripció
L'assignatura planteja el desenvolupament d'habilitats i coneixements en l'àmbit de la creació i la gestió artística. En aquesta matèria, s'aprofundeix en la teoria i la pràctica de la direcció d'art en diversos contextos artístics. Els estudiants aprendran com crear i dirigir l'estètica visual d'un projecte, des del disseny d'escenaris i personatges fins a l'elecció de colors, il·luminació i materials. També s'hi aborden aspectes més tècnics, com la gestió de pressupostos, la selecció de proveïdors, la planificació dels terminis de producció, la direcció d'equip i la comunicació efectiva amb altres professionals del sector. Els estudiants tindran l'oportunitat d'aplicar els coneixements teòrics a projectes reals a través del desenvolupament d'un projecte des del punt de vista de la direcció d'art.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
3
Crèdits
3.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius
Continguts
Metodologia
Avaluació
Criteris avaluació
Bibliografia bàsica
Material complementari