Màster en eHealth: Tecnologies de la Informació i Gestió Sanitària

Forma't per desenvolupar i implementar solucions digitals per donar resposta als reptes de la industria de la salut.

Desenvolupament del Pla de Transformació digital d'un centre sanitari

Descripció
Semestre
Crèdits
5.00
Coneixements previs
Objectius
Continguts
Metodologia
Avaluació
Criteris avaluació
Bibliografia bàsica
Material complementari