Grau en Arts Digitals - Menció en Concept Art

Potencia l´artista que portes dins teu amb la tecnología més avançada.

Composició digital I

Descripció
Aquest assignatura és una iniciació a la composició digital per adquirir les diferents tècniques i procediments de la composició professional.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Primer
Crèdits
3.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius

L'objectiu principal és adquirir diferents tècniques i procediments de la composició professional amb coneixament generic del color. Es tracta d’incentivar la reflexió sobre algunes de les competències que construeixen una bona pràctica de la composició. Al final d’aquest curs, l’estudiant haurà de poder combinar el seu reflexions amb pràctiques de composició que estableixin les bases conceptuals els permeti assimilar i estructurar una metodologia coherent i raonada de composició: etapa prèvia (definició i formats), fase d’execució (creativitat, precisió, optimització) i fase posterior (revisió i control de qualitat, QC).
Internacionalització del alumnat mitjançant de learning by doing amb terminologia, comentaris i experiencies.

Continguts

1.- CONVENCIONS DE NOMENCLATURA
2.- COLORS LOG vs LIN
3.- FORMATS IN_WORK_OUT
4.- GRAIN VS NOISE
5.- FLOATING_POINT
6.- COLOR + OCIO
7.- DMP

Metodologia

- Clase magistral el profesor desenvolupa un exercici
- L´alumne desenvolupa una versio propia del exercici (práctiques i projectes)
- El profesor dona feedback i solucions als problemes de les versions dels alumnes

Avaluació
Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

The Art of Digital Color
www.openexr.com
Nukepedia.com
Digital Compositing film & video (Steve Wright)

Material complementari