Estructuració de dades per al modelatge ontològic de sistemes energètics urbans: L'experiència del projecte SEMANCO

Vincenzo Corrado, Ilaria Ballarini, Leandro Madrazo and German Nemirovskij
Journal
Sustainable Cities and Society
Volum
14
ISSN
2210-6707
Year
2015
First page
223
Last page
235
Tipus Publicació
Journal
Les tecnologies de la web semàntica poden ajudar a integrar fonts de dades heterogènies i fer-les accessibles a les parts interessades involucrades en la planificació energètica urbana. En el projecte SEMANCO s'han utilitzat tecnologies semàntiques per a crear models de sistemes energètics urbans capaços d'avaluar el rendiment energètic d'una àrea urbana. Un marc d'informació energètica semàntica reuneix les fonts de dades a diferents escales i de diferents dominis (per exemple, planificació urbana, gestió energètica), així com algunes eines d'avaluació i simulació energètica que interactuen amb les dades modelades semànticament. S'ha creat una ontologia basada en un vocabulari de conceptes compartits per experts a través del següent procés: capturar el coneixement dels experts sobre un problema específic relacionat amb l'eficiència energètica d'una àrea urbana i les dades necessàries per a modelar-lo; creant un vocabulari informal a través dels termes referits a estàndards tècnics, i creant un vocabulari formal d'acord amb les especificacions del Llenguatge Web de Ontology. Aquesta ontologia s'ha aplicat a tres casos d'estudi en el projecte SEMANCO. L'ontologia es pot reutilitzar en altres casos relacionats amb el modelatge de sistemes d'energia urbana utilitzant tecnologies semàntiques i la seva metodologia subjacent (captura de coneixement, creació de vocabulari informal, construcció d'ontologies) podria replicar-se en altres dominis.
Authors