Albert Cubeles Màrquez

Albert Cubeles Màrquez
Building
Sant Miquel Febres
Address
C. Sant Joan de La Salle 42, 08022, Barcelona
Floor
1
Office
1.03
Section
Department of Management and Technology
Office of the Vice-Dean for the School of Postgraduate Studies
Data Science for the Digital Society
Position
Professor
Research Group
DS4DS

Titulacions acadèmiques
- Llicenciatura en Física
- Màster o postgrau: MBA - Esade - Universitat Ramon Llull
- Doctorat: Diploma d'estudis avançats

Trajectòria docent
Centres:
Universitat Politècnica de Catalunya
Universitat Pompeu Fabra
Universitat Ramon Llull
Altra activitat acadèmica (tutories, coordinacions,...)
Direcció i coordinació del Master en Project Management
Direcció del MBA Part Time