Postgrau en Arquitectura Mediambiental i Urbanisme Sostenible

Postgrau en Arquitectura Medioambiental i Urbanisme Sostenible

Forma't en disseny arquitectònic i planejament urbanístic sostenibles amb l'ús eficient dels recursos i de l'energia.

Nid: 502
Pla d'estudis
Arquitectura Mediambiental
Semestre 01 Semestre 02

Edifici i entorn. Sistemes passius

Arquitectura eco-compatible i criteris d’eco-disseny

Eines per a l’optimització de la demanda. 

Visites tècniques d’obra

Urbanisme Sostenible

Semestre 01

Semestre 02

Urbanisme sostenible 

 

 

Treball Final de Postgrau

Semestre 01

Semestre 02

Projecte Final