Postgrau en Arquitectura Mediambiental i Urbanisme Sostenible

Postgrau en Arquitectura Medioambiental i Urbanisme Sostenible

Forma't en disseny arquitectònic i planejament urbanístic sostenibles amb l'ús eficient dels recursos i de l'energia.

Nid: 502
Metodologia

Metodologia presencial

La formació que rebràs en el Postgrau en Arquitectura Mediambiental i Urbanisme Sostenible de La Salle-URL es basa en dos eixos:

Classes magistrals, en les quals aprofundiràs en les teories estructurals.
Exemples pràctics, on coneixeràs la realitat dels processos constructius.

Així, tots els mòduls en els quals participaràs es componen primer d'una part teòrica, i posteriorment d'un conjunt d'exemples. Així mateix, se't facilitaran casos sobre noves metodologies en càlcul d'estructures i sistemes internacionals.

Al final de cada mòdul realitzaràs una sèrie de tallers pràctics en els quals podràs exposar els coneixements adquirits.

Metodologia online

La metodologia Online de La Salle-URL, pròpia i activa, es basa en l'aprenentatge situacional i l'aprenentatge autoridirigit. Amb l'aprenentatge situacional t'ensenyem, a través dels challenges, a abordar problemes i situacions reals de l'empresa amb els quals podràs consolidar els nous coneixements adquirits. Amb l'aprenentatge autodirigit, decideixes com avançar en la teva formació a partir de la teva experiència prèvia.

  • Ens hem basat en el mètode constructivista, ens adaptem als teus coneixements previs perquè aprofitis al màxim el temps que dediques a la teva formació.

  • Amb la nostra metodologia online sempre estaràs acompanyat pels coordinadors i els mentors, professors experts de cada assignatura, que estan en actiu i t'assessoraran per a resoldre els reptes i avançar en la teva formació.

  • L'alumne desenvolupa reptes que certifiquen el seu coneixement i la seva capacitat per aplicar-los durant la setmana a través de les guies d'aprenentatge i tot el material addicional. Es realitzen sessions síncrones amb cada mentor, experts en cada matèria, el qual presenta el challenge i es recull feedback del grup, s'aclareixen dubtes i qüestions de cada challenge i es debat en grup.