Màster en Animació i Efectes Visuals

Aprofundeix en les àrees amb més demanda i necessitats de la producció digital nacional i internacional de l'Animació i els VFX.

Nid: 16491
Requisits

Perfil d'entrada segons itinerari:

  • ANIMACIÓ AVANÇADA

Aquest itinerari està dissenyat per a estudiants que han aconseguit coneixements d'animació en cursos anteriors, però necessiten especialitzar-se i progressar en la seva carrera professional. S'oferiran coneixements de nivell professional sobre creació, modelatge i animació específics per al desenvolupament d'animació de personatges, il·luminació i renderitzat d'alta qualitat, i metodologies i tecnologies per a la creació d'efectes visuals, utilitzant les eines de composició i efectes més avançades de la indústria. A més de coneixements previs en edició d'imatge 2D i de vídeo.

  • EFECTES VISUALS - VFX

Necessari tenir coneixements en la composició digital amb capes i màscares i del programa de composició Nuke (capes, canals, visors, les eines de transformació, correcció de color, estabilització de seqüències, generació de màscares). I mostrar coneixements generals de Maia i de Houdini.

  • ARTS DIGITALS

És necessari tenir coneixements bàsics d'anatomia, escultura tradicional i modelatge 3D, així com una bona basi en color i coneixements en dibuix i els seus diferents tècniques (pintura amb taula gràfica, dibuix a mà...).