Màster en Animació i Efectes Visuals

Aprofundeix en les àrees amb més demanda i necessitats de la producció digital nacional i internacional de l'Animació i els VFX.