Màster Universitari en Data Science La Salle Campus Barcelona URL

Màster Universitari en Data Science

Converteix-te en un expert en analitzar, estructurar, filtrar, visualitzar i posar en valor la producció de dades generades.

Digital Business

Descripció
Fruit de la generalització de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TICs), tant les empreses tradicionals com les de nova creació s'estan veient obligades canviar el seu modus operandi per abraçar un “nou” vessant digital. Les organitzacions han de desenvolupar estratègies no convencionals i han d'incorporar un nou mix de canals a les pràctiques habituals. Necessiten treballar un nou tipus de comunicació, aprendre a fer servir noves eines digitals i incorporar lògiques de base tecnològica. Per digitalitzar-se heu de comprendre com els vostres objectius corporatius es traslladen a l'entorn online i com poden treballar totes les eines al vostre abast per aconseguir-los. Lògiques de màrqueting digital entren llavors en joc: posicionament, notorietat, captació, conversió, fidelització... Cada disciplina juga la seva part, i l'anàlisi de les dades és clau per poder optimitzar i millorar el negoci; siguin quines siguin la naturalesa i l'orientació del negoci (B2B o B2C).
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Segon
Crèdits
5.00
Coneixements previs

L'assignatura té en compte els coneixements i capacitats adquirides i desenvolupades en les altres assignatures del programa.
Anglès (desitjable)

Aquesta assignatura no pressuposa cap coneixement previ de Management, encara que seria desitjable tenir nocions de màrqueting.

Objectius

Els objectius es centraran en:
• Adquisició de coneixement al camp del màrqueting digital i el comerç electrònic.
• Disposar d’eines i coneixements conceptuals per a la seua aplicació a qualsevol organització.
• Usar la tecnologia, les mètriques, el màrqueting digital, i el comerç electrònic com a avantatge competitiu.

Continguts

TEMARI
1. Introducció al Màrqueting Digital: context i estratègia
1.1 Introducció
1.2 Costumer Decision Journey
1.3 Buyer person
1.4 Raons per elaborar un pla de màrqueting digital

2. Cercadors
2.1 Introducció
2.2 Hàbits
2.3 Desenvolupament d’estratègia SEO

3. Publicitat digital
3.1 Display
3.2 Search
3.3 Emailing
3.4 Afiliats
3.5 Remarketing
3.6 Social Ads

4. Email Màrqueting
4.1 Introducció a mètriques de l'e-mail màrqueting
4.2 Captació de registres online/offline
4.3 Segmentació
4.4 Estructura i contingut

5. Xarxes Socials
5.1 Definició d’objectius operatius
5.2 Elecció de canals
5.3 Contingut, estil i to de la comunicació
5.4 Pla de publicació

6. Analítica web
6.1 Analítica Web i KPIs
6.2 Seguiment i optimització d’accions digitals
6.3 Dashboard

Nota: els temes poden ajustar i/o modificar-se a criteri de la coordinació del màster.

Metodologia

La metodologia utilitzada combina classes magistrals, participació dels estudiants, exercicis i pràctiques. Per a l'estudiant, això implicarà treballs individuals i en grup, així com exercicis conceptuals, exercicis escrits i presentacions orals.

Avaluació

Avaluació continua
Aquesta assignatura s’avaluarà de manera continuada a partir dels exercicis proposats a cada sessió. Com a punts de millora seran tingudes en compte l'assistència i la participació a les classes.

Criteris avaluació

Avaluació continua
Aquesta assignatura s’avaluarà de manera continuada a partir dels exercicis proposats a cada sessió. Com a punts de millora seran tingudes en compte l'assistència i la participació a les classes.

Convocatòria extraordinària
Es determinarà l’examen i/o treballs de convocatòria extraordinària des de la coordinació de l’assignatura.

Normativa de còpies
L’assignatura es regeix per la normativa de còpies general de La Salle Campus BCN:
https://www.salleurl.edu/ca/normativa-de-copies
Les activitats formatives es consideraran que tenen la següent categoria:
• Exercicis: moderadament significativa
• Projecte: altament significativa
• Avaluació final: altament significativa

Bibliografia bàsica

La bibliografia s'anirà detallant al llarg de l'assignatura. Algunes referències:

• Apunts de classe
• Enllaços de lectura recomanada
• Llibres de lectura recomanada per aprofundir en coneixement

Material complementari

Tot el material de classe (presentacions, exercicis, articles, documents, etcètera) es compartiran a la carpeta de l'assignatura de la Intranet de La Salle: eStudy.