Màster Universitari en Big Data La Salle Campus Barcelona

Màster Universitari en Big Data

Converteix-te en un Enginyer de Dades i aprèn a resoldre els reptes que presenta el cicle de vida del Big Data quant a emmagatzemat, processament, anàlisi i explotació de grans volums d'informació utilitzant les últimes tendències

Big Data a la Indústria

Descripció
L'assignatura de Big Data a la Indústria pretén apropar l'alumne a les múltiples aplicacions i casos d'ús que té el Big Data en el món real. S'exposa a l'alumne a diferents situacions i contextos perquè vegi quines alternatives hi ha al mercat per solucionar un problema determinat i com l'enfocament amb tecnologies Big Data pot ajudar a millorar les prestacions dels sistemes actuals. Per aquesta raó, l'assignatura està organitzada en seminaris els quals són impartits per experts de diferents sectors.
Tipus assignatura
Primer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
1
Crèdits
4.00

Professors Titulars

Professors Docents

Coneixements previs
Objectius

L'objectiu principal d'aquesta assignatura és que l'alumne sigui capaç de traslladar tots els conceptes i teoria que es veuen al llarg del màster a casos d'ús i aplicacions reals. En aquesta assignatura l'alumne serà capaç d'entendre els requeriments d'un problema Big Data, analitzar possibles solucions i proposar la millor alternativa tecnològica.

Continguts

Seminaris i cas d'estudi de Big Data a la indústria.

Metodologia

Es realitzaran seminaris i un cas d'estudi.

Avaluació

Es realitzarà un cas d'estudi

Criteris avaluació

Els resultats d'aprenentatge d'aquesta assignatura són els següents:

IDM_RA2: L'alumne coneix les eines i tecnologies fonamentals per comprendre els sistemes altament escalables per a l'emmagatzematge i tractament de Big Data.

Bibliografia bàsica
Material complementari