Màster Universitari en Arts Digitals i Tecnologies Creatives

Aprofundeix en nous mitjans d'expressió per entendre, modelar i transformar el nostre món a través de les arts digitals

Descripció
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Primer
Crèdits
5.00
Coneixements previs
Objectius
Continguts
Metodologia
Avaluació
Criteris avaluació
Bibliografia bàsica
Material complementari