Description
The student will learn to use PHP from the basic level (without web) until its integration with the web. As in all programming languages, although these are oriented towards the same paradigm, PHP has its own special constructions. The student will learn these ones.
Type Subject
Primer - Obligatoria
Semester
First
Course
1
Credits
5.00

Titular Professors

Objectives

Aquesta assignatura introduirà el llenguatge PHP a l'alumne, el qual li servirà per desenvolupar els diferents projectes o pràctiques que hagi de realitzar durant el Màster. Mitjançant petits projectes normalment incrementals, l'alumne anirà adquirint coneixements cada vegada més avançats sobre el llenguatge. Es farà a més un petit repàs al paradigma de programació Orientat a Objectes. Aquesta assignatura enllaçarà també la programació en PHP amb el món web, l'alumne podrà comprovar llavors les facilitats i la integració gairebé nativa amb el món web, ja que PHP es va originar com un llenguatge de plantilles per servir pàgines web. S'introduiran també eines de desenvolupament lligades a l'entorn PHP per facilitar la creació i integració de codi de tercers.

Contents

Introduction to PHP
Working with the file system from PHP
Send values from PHP forms
PHP Object Oriented
Magic and autoloading methods
Communication with a database
Template Engine: Twig
Composer
Predefined classes (SPL)

Evaluation

Es realitzarà un examen al final de l'assignatura.

Evaluation Criteria

The learning outcomes of this subject are the following:

[RA1] The student learns a current language of web development following the standards about quality and style.