Màster Universitari en Enginyeria en Telecomunicacions

Vols ser un expert en enginyeria de telecomunicacions amb reconeixement internacional? Aquest màster et permetrà gestionar, dirigir i realitzar qualsevol fase d'un projecte de l'àmbit de les TIC

Nid: 5416
Requisits

Podràs accedir al Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació si:

  • Ets graduat en Telecomunicació, en qualsevol de les quatre especialitats:
    • Sistemes de Telecomunicació
    • Telemàtica
    • Electrònica
    • Sistemes Audiovisuals
  • Procedeixes d’altres titulacions oficials afins (independentment del país on l’hagis cursat). En aquest cas s’estudiarà el teu certificat d’estudis i establirem els complements formatius concrets corresponents per garantir el que s’estableix a les ordres CIN/355/2009 i RD 1393/2007. L’accés per aquesta via no implicarà en cap cas l’homologació del teu títol previ ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar el màster.

Si ets un candidat que has cursat els teus estudis previs fora d’Espanya, és necessari que aportis un certificat de la teva universitat d’origen que acrediti que la teva titulació és oficial en el teu país i que dona accés a titulacions de màster.