Màster Universitari en Enginyeria en Telecomunicacions

Vols ser un expert en enginyeria de telecomunicacions amb reconeixement internacional? Aquest màster et permetrà gestionar, dirigir i realitzar qualsevol fase d'un projecte de l'àmbit de les TIC

Nid: 5416
Objectius

El Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació (MET) et permetrà:

  • L’exercici de la professió com a Enginyer de Telecomunicació
  • Assolir una sòlida formació científica, tecnològica i socio-econòmica
  • Preparar-te per a l’exercici professional en el desenvolupament i aplicació de les tecnologies de la informació i les comunicacions en múltiples àmbits, dins del marc normatiu de referència
  • Consolidar una important base de coneixements interdisciplinaris per tal de posicionar-te com a punt clau dins del desenvolupament de la Societat de la Informació i del Coneixement del nostre país
  • Adquirir les competències de la titulació definides tenint en compte l’Ordre CIN/355/2009 del Real Decret 1393/2007 i la normativa vigent