Màster Universitari en Arts Digitals i Tecnologies Creatives

Aprofundeix en nous mitjans d'expressió per entendre, modelar i transformar el nostre món a través de les arts digitals

Nid: 24860
Pla d'estudis

Semestre 1

BLOC 1: Pràctiques interdisciplinàries

Creació digital avançada

La creació digital avançada és una assignatura que se centra en tècniques i eines avançades utilitzades en la creació de mitjans digitals com ara gràfics, animació, vídeo i àudio. Aquesta assignatura tracta diversos temes com ara el modelatge 3D, la texturació, la il·luminació, l'aparell, l'animació, la renderització i la composició, entre d'altres.

Disseny visual avançat

Es centrarà en tècniques i eines avançades utilitzades en la creació de contingut visual com ara gràfics, il·lustracions, animacions i vídeos. Aquesta assignatura tracta temes diversos com la teoria del color, la tipografia, el disseny de maquetació, la composició i la narració visual, entre d'altres.

Disseny de so avançat

Es centra en tècniques i eines avançades utilitzades en la producció de música i disseny de so, centrant-se específicament en produccions 3D i immersives. Aquesta assignatura tracta temes diversos com l'enregistrament de so, l'edició, la mescla, el mastering i la postproducció, entre d'altres.

Sensorial i interacció avançada

És una assignatura que se centra en tècniques i eines avançades utilitzades en la creació d'experiències interactives i immersives que envolupin els sentits de l'audiència. Aquesta assignatura tracta diversos temes com el disseny d'experiència d'usuari, el disseny d'interfícies, la interacció home-ordinador i tecnologies emergents com la realitat virtual i la realitat augmentada, entre d'altres.

Projecte "Percepció, cognició i neurodiversitat"

Aquest projecte es centra en la relació entre percepció, cognició i neurodiversitat i com pot influir en el disseny dels mitjans digitals. Aquest projecte explorarà com les persones amb diferents habilitats sensorials i cognitives experimenten els mitjans digitals i com els dissenyadors poden crear dissenys inclusius i accessibles que s'adaptin a una àmplia gamma d'usuaris. Aquest projecte pot implicar investigació, experimentació i col·laboració amb persones de diferents orígens, inclosos aquells amb condicions neurodivergents.

 

 

Semestre 2

BLOC 2: Mitjans Audiovisuals Amplis

Art digital: nous horitzons

Aquesta secció cobrirà les últimes tendències i desenvolupaments en l'àmbit de l'art digital. Com les noves tecnologies i tècniques s’utilitzen per crear obres digitals innovadores, així com del panorama canviant del món de l'art en l'era digital.

Interacció, interseccions i confluències: art, ciència i tecnologia

Art, ciència i tecnologia: aquesta secció explorarà la intersecció entre l'art, la ciència i la tecnologia. Es parlarà de les maneres en què els artistes col·laboren amb científics i enginyers per crear noves formes d'art digital que exploren idees i conceptes complexos.

Art Inmersiu

En aquesta secció, s’explorarà el món de l'art immersiu, incloses les experiències de realitat virtual i augmentada. Com s’utilitzen aquestes tecnologies per crear experiències interactives totalment immersives per al públic.

Codificació creativa i intel·ligència artificial (A.I.)

El camp emergent de la codificació creativa i la intel·ligència artificial en l'art digital. Com s’utilitzen llenguatges de programació i algorismes d'aprenentatge automàtic per crear noves formes d'art digital que responguin a l'entorn i a l'espectador.

Producció d'entorns virtuals

S’explorarà la producció d'entorns virtuals per a cinema, televisió i videojocs. es parlarà de les últimes tècniques i eines utilitzades en la indústria, així com de les possibilitats creatives d'aquest mitjà.

 

 

BLOC 3: Investigació, desenvolupament i pràctica antidisciplinaris

Treball de fi de màster