Màster Universitari en Arts Digitals i Tecnologies Creatives

Aprofundeix en nous mitjans d'expressió per entendre, modelar i transformar el nostre món a través de les arts digitals

Nid: 24860
Objectius
  • Capacitar als estudiants en experimentació artística, anàlisi de dades i desenvolupament de projectes creatius i innovadors.

  • Brindar coneixements especialitzats sobre l'avanç de les arts digitals i mitjans digitals a través de publicacions d'avantguarda i pràctiques innovadores.
  • Familiaritzar als estudiants amb moviments artístics relacionats amb la tecnologia i la ciència per a fomentar projectes transdisciplinaris.
  • Equipar als alumnes amb les habilitats per a crear experiències artístiques immersives utilitzant tecnologies d'imatge, llum, so i interacció.
  • Proporcionar eines especialitzades per a exercir la professió tenint en compte aspectes humans, econòmics, socials, legals i ètics, incloent-hi la igualtat de gènere i la inclusió de persones amb discapacitat.
  • Preparar als estudiants per a recopilar, interpretar i utilitzar dades rellevants en la producció i gestió d'art digital.
  • Oferir coneixements i mètodes de recerca per a avançar en el camp de l'art i la creació digital de manera crítica.
  • Ensenyar a treballar en equips multidisciplinaris i comunicar solucions eficaces en l'àmbit de les arts digitals i nous mitjans.