user experience, la salle campus barcelona

Màster en User Experience

Vols ser un expert en User Experience? En aquest màster treballaràs amb les tècniques més avançades en usabilitat i experiència d'usuari i realitzaràs un projecte real per a una empresa

Nid: 1528
Pla d'estudis

TOTAL DE CRÈDITS: 60 ECTS

Aquest Màster s'imparteix de forma semipresencial mitjançant mòduls on-line a través d'una plataforma adaptada a el programa juntament tallers i/o seminaris presencials per a cada un dels mòduls, en dissabte.

La selecció de tècniques i el contingut de el programa educatiu han estat realitzats per experts en investigació perquè l'alumne pugui aplicar mètodes d'avantguarda en la pràctica professional. El programa està vinculat a la creació d'un projecte per a empreses en què els lliuraments de cada mòdul formen part de el desenvolupament i l'evolució de el projecte. Els alumnes tracten amb el client des del primer dia. Durant tots els mòduls els alumnes treballen aplicant metodologies Agile UX. Els lliuraments a client es realitzen des del primer mòdul.

Mòduls on-line

Cadascun d'aquests mòduls portarà associat un entregable a l'empresa col·laboradora. Per a la realització de cada pràctica els alumnes comptaran amb un tutor especialitzat per a cada mòdul que realitzarà el seguiment de forma on-line i de forma presencial (durant els seminaris). La funció del mentor o tutor serà l'assessorament tècnic i pràctic per poder dur a terme un lliurament d'alta qualitat.

AGILE UX (5 ECTS) 

Gestió, control i coordinació de projectes i l'equip implicat mitjançant metodologies àgils. Mètodes i eines. El mòdul es porta a terme mitjançant tutories grupals de seguiment durant tot el curs.
[Es treballa de forma transversal durant tots els mòduls]

GESTIÓ EN PROJECTES UX (5 ECTS) 

Gestió de projectes, gestió de recursos humans orientats a UX, coneixements de com vendre un projecte d'usabilitat, accessibilitat o experiència d'usuari, control pressupostari i coordinació d'equips.

USER CENTERED DESIGN (5 ECTS) 

Definició, principis bàsics, estàndards i normatives d'usabilitat en dispositius mitjana. Primera aproximació a l'anàlisi amb usuaris.

ACCESSIBILITAT I UX (5 ECTS) 

Definició, estàndards, normatives i legislació d'accessibilitat en dispositius media. Experiència d'usuari accessible.

ANALÍTICA WEB (5 ECTS)

Interacció web multiplataforma, coneixement del tractament de dades, analítica web i optimització de la conversió. Arquitectura d'informació. Excepcionalment, en aquest mòdul no és possible treballar amb dades de client.

DESIGN THINKING (5 ECTS)

Metodologia basada en processos participatius, s'utilitza principalment per crear o definir estratègies de productes o serveis, potenciant la creativitat.

CONCEPTUALITZACIÓ DE PRODUCTE (5 ECTS) 

Tècniques de sketching, elaboració de wireframes i disseny de prototips centrats en l'experiència d'usuari.

TÈCNIQUES D'AVALUACIÓ AMB USUARIS (5 ECTS)

Disseny iteratiu, tècniques d'avaluació amb usuaris, fase de planificació del test, fase de realització del test i fase de post test. Realització d'un test presencial en laboratori.

USER INTERFACE (5 ECTS) 

Creació de la guia d'estil de la proposta, redisseny web a partir dels resultats obtinguts en els mòduls anteriors.

TFM: TREBALL FINAL DE MÀSTER (15 ECTS) 

Preparació de la síntesi dels mòduls realitzats i creació d'un nou informe per a lliurament a client del projecte complet.

 

Sessions presencials

Al llarg de el curs s'impartiran una sèrie de seminaris o tallers presencials que estaran directament relacionats amb el mòdul que s'estigui duent a terme en aquest moment.
Horari: dissabtes de 9h a15h