Màster en Acústica Arquitectònica i Mediambiental La Salle Campus Barcelona URL

Màster en Acústica Arquitectònica i Mediambiental

Converteix-te en un expert en l'acústica aplicada al disseny d'espais, l'edificació, el control del soroll, les vibracions, l'impacte ambiental i la contaminació acústica

Nid: 4317
Sortides professionals

Amb el Màster en Acústica Arquitectònica i Mediambiental de La Salle oferim una formació dirigida als professionals que vulgueu coneixements sòlids d’acústica, aplicada tant al sector arquitectònic, industrial, de consultoria i enginyeria, com al sector mediambiental, relacionat amb la contaminació acústica.
En completar aquest mòdul, disposaràs de coneixements i tècniques que et permetran:

  • Projectar i dissenyar sales de diferents tipologies com teatres, auditoris, estudis de gravació, sales polivalents, aules d'escola, museus, etc.
  • Realitzar i concebre espais totalment eficients acústicament i respectuosos amb les necessitats de les persones
  • Mesurar i avaluar situacions d'acústica problemàtica

En completar el mòdul d’acústica mediambiental hauràs rebut una formació que convalida la formació teòrica exigida pel govern de Catalunya per realitzar actuacions de control i/o verificació en matèria de soroll i vibracions, aïllament i activitats, o locals amb problemàtica de soroll ambiental. Els coneixements i habilitats obtinguts també són exportables a les exigències d’altres comunitats o països.

Quan acabis el Màster en Acústica Arquitectònica i Mediambiental estaràs capacitat per desenvolupar les teves competències en:

  • Enginyeries.
  • Consultores.
  • Administració.
  • Fabricants de materials acústics.

Els nostres alumnes i exalumnes (nacionals i internacionals) cobreixen avui en dia llocs de diversa responsabilitat en empreses privades i públiques i molts creen les seves pròpies empreses d’enginyeria.